Ørn Horten og Eik Tønsberg har ventet på svar på visse formaliteter fra Norges Fotballforbund, og nå har det kommet en avklaring fra NFF.
Mandag var spillere, trenere, ledere og styremedlemmer fra begge klubbene samlet på Ørnhuset.
Der ble de formelle kravene fra NFF til et samarbeid presentert.
- Retningslinjene tilsier at klubbene formelt sett bare kan samarbeide om ett lag, sier Kjetil Ramberg i en kommentar.

I praksis har ikke dette noen betydning. Det samlede spillergrunnlaget i begge klubbene skal uansett sees under ett. Klubbene vil samarbeide om to lag, ett lag i 2.divisjon og ett lag i 3.divisjon. I 2.divisjon blir det Eiks plass og laget vil formelt hete Eik. I 3. divisjon vil laget hete Ørn/Eik2.
Det best og mest ambisjonsrike spillerne i de to klubbene spiller i 2.divisjon og det gis et godt tilbud til de øvrige i 3.divisjon.

Ørn og Eik bidrar med omtrent samme antall spillere i en tropp som teller drøyt 35 spillere. Over 30 spillere deltok på trening i kaldhallen på Nykirke sist mandag.
Spillerne trener nå sammen, delvis på kunstgresset på Eik og kaldhallen på Nykirke.
Det er bestemt at treningene skal skje like mye i Horten og Tønsberg gjennom hele sesongen.
Det blir en stor treningsgruppe som blir differensiert i trening og kamp, men med det samme støtteapparatet.

Ny klubb for toppfotball
Eik og Ørn har bestemt seg for å utrede muligheten for å etablere en ny klubb for toppfotballsatsing for kvinner med utgangspunkt i midt– og nordfylket. Dette blir en fase 2 av samarbeidet.
- Vi skal nå behandle både samarbeid for 2018 og kommende sesonger i styremøte i januar. Det er viktig å gå grundig gjennom alle forhold og planlegge godt hvordan dette skal fungere i praksis både på kort og lenger sikt. Det er klubbenes styre som vedtar om og hvordan et slikt samarbeid skal fungere, sier Kjetil Ramberg.