Ørn ønsker å være et tilbud til flest mulig, lengst mulig. Derfor har klubben nå utarbeidet kortfattet informasjon på arabisk og tigrinja om hvordan man kan prøve seg i klubben, og hvem man kan ta kontakt med. Tigrinja er et språk som tales i Eritrea og Etiopia. 

Språk skal ikke være noen hindring for å spille fotball i Ørn, selv om det kan være visse utfordringer. En del foreldre har kanskje mer begrensede norsk-kunnskaper enn sine barn. 

Som vedlegg finner du informasjon på arabisk og tigrinja, og vi har også lagt ved tidligere oversettelser til somalisk og engelsk.