Det blir avholdt årsmøte på Ørnhuset tirsdag 20. mars kl. 19.00.