De siste par årene har Ørn arrangerte to årsmøter, ett i november der de viktigste valgene ble foretatt og utmerkelser delt ut, og ett i mars der regnskapet blir behandlet. 

På onsdagens årsmøte kunne styret legge fram et regnskap for 2017 med et driftsoverskudd på hele 565.000 kroner.
Driftsinntektene økte med nesten 1,8 millioner fra 2016 til vel 6,7 millioner. Den største veksten var i markedsinntektene, blant annet fra samarbeidspartnere og prosjekter, men også «sportslige inntekter" som billettsalg/sesongkort og inntekter fra NM viste en stor økning

Spillersalg av Adnan Hadzic kunne inntektsføres med 500.000, hvorav 400.000 var i direkte overgangssum i fjor sommer og 100.000 kom som opprykksbonus i høst. Adnan fikk for øvrig sin debut i Eliteserien da Start vant 4-1 over Tromsø i serieåpninga. 

Budsjettet for 2018 er på 6,8 millioner, og det er beregnet et overskudd på 90.000 kroner.

Fortsatt streng budsjettstyring 
Styreleder Kjetil Ramberg er godt fornøyd med det solide overskuddet, men det må fortsatt  utvises nøkternhet.
– Vi er og skal være en klubb som driver nøkternt, der mye av arbeidet blir gjort på dugnad. Vi har samtidig tatt grep for å profesjonalisere driften både sportslig og administrativt, og har derfor i løpet av 2017 ansatt både daglig leder og sports- og utviklingssjef. Vi er veldig godt fornøyd med overskuddet for 2017, men må fortsatt ha nøye kontroll med kostnadssiden. Det er gledelig at egenkapitalen nå er positiv, men likvideten er fortsatt er noe pressa. Vi er klare på at ikke-budsjetterte inntekter skal bidra til å styrke egenkapitalen. Dette er viktig for å bedre likviditeten, avslutter Kjetil Ramberg.

Det ble avholdt supplerende valg på lagledere/trenere i barne- og ungdomsavdelingen, og vi vil presentere lista seinere.

Nok et godt arrangert årsmøte ble altså avholdt, og styret skal ha ros for solid arbeid siden det forrige årsmøtet.