«FOTBALL FOR ALLE»: temakveld på Ørnhuset 22. mars.

- Hvordan kan vi som trenere og lagledere legge til rette for at vi har flest spillere, lengst mulig?
- Hvordan kan et fotballlag bidra til inkludering og integrering?
- Hvordan kan vi jobbe for et godt lagmiljø for flest mulig?
- Hvordan kan vi hjelpe enkeltspillere som har det vanskelig?

Disse problemstillingene blir belyst når Ørns Barne- og ungdomsutvalg ønsker trenere, lagledere og andre interesserte velkommen til temakveld på Ørnhuset 22. mars kl. 18.30- 20.

For å hjelpe oss med dette stiller Horten kommune med representanter fra barn og familietjenesten og skoleverket.

Vi håper at hvert lag kan stille med minst én deltaker! Samtlige klubber i og rundt Horten er hjertlig velkommen!