Les hvordan klubben fikk sitt navn på hjemmesiden.

I vedlegget kan du lese hva som skjedde da Ørn ble stiftet slik det var omtalt i Ørn Hortens jubielums fra 2004.