Bilde: Aleksande Limkjær, Gjengangeren

Ikke bare «eksporterer» Ørn spillere til andre klubber. Nå er det også klart for en overgang på sportslig/administrativt nivå.
Ardian Gashi har vært tilknyttet Ørn Horten siden 2016, og som heltids sports- og utviklingssjef siden etter sesongslutt i fjor.
Han har hatt mange oppgaver og er svært positiv til utviklinga i klubben.
- Det skjer veldig mye positivt i Ørn Horten og klubben er inne i en sterk utvikling. For meg har det vært interessante oppgaver som sportsjef og jeg føler vi har lagt et godt fundament for videre sportslig vekst.
Når stillingen i NFF Vestfold ble utlyst i vår ble jeg motivert til å søke fordi dette er en helt nyopprettet stilling i kretsen og jeg føler oppgavene er spennende og utfordrende. Samtidig får jeg være med å utvikle noe nytt innen trenerutdanning.

Du forlater jo Ørn og går fra en jobb det virker som du har stortrivdes i?
- Dette var den eneste jobben jeg ville forlate Ørn Horten for. Samtidig vil Ørn Horten alltid være min klubb og som medlem vil jeg bidra der det er naturlig for klubben og meg.
Fram til 1. september vil jeg i rollen som sportsjef, og som spiller i jakten på opprykk, gi alt for å avslutte i Ørn Horten på en best mulig måte.
Jeg skal fra august ha en mindre stilling som fotballærer på Horten videregående skole og gleder meg til å bidra til å videreutvikle fotballtilbudet der, sier Gashi.

Ardian Gashi vil fortsette sesongen som spiller i Ørn Horten
Bilde: Knut G. Bjerva

Ryddig prosess
Styreleder Kjetil Ramberg roser prosessen rundt ansettelsen av Gashi i NFF Vestfold.
- I arbeidslivet er det helt naturlig at det skjer jobbskifter. Det har vært en ryddig prosess med Ardian og NFF Vestfold. Ørn Horten har fokus på langsiktighet. Ardian har nå vært tilknyttet til klubben siden 2016.  Funksjonen som sportsjef vil bestå uavhengig av Ardians jobbskifte. Klubben vil nå starte en grundig prosess med å bemanne stillingen.
Vi ser fram til å samarbeide med Ardian for fullt som sportssjef fram til 1. september. Han vil også være Ørnspiller ut sesongen og vi vil sikkert ha kontakt i hans rolle som fotballærer på Horten videregående etter det. Som engasjert klubbmedlem vet vi at Ardian vil følge og engasjere seg i Ørn på ulikt vis.
Vi vil gjerne takke ham for hans tid som sportsjef i klubben og ønsker han lykke til i den nyopprettede stillingen i NFF Vestfold, sier Kjetil Ramberg

Mange gode søkere
Daglig leder i fotballkretsen Ole Petter Tufte var veldig fornøyd med ansettelsen.
- Vi hadde veldig mange søkere til denne nye stillingen, og mange gode kandidater. Vi er veldig fornøyd med valget av Ardian og at han valgte å takke ja. Vi har hatt en ryddig prosess med Ørn ift overgangen, og jeg vil gjerne takke Ørn for det gode samarbeidet, sier Tufte

Her er jobben
Jobben som trenerutvikler i fotballkretsen skal sikre høyere kompetanse for trenere i barne- og ungdomsfotballen og sørge for implementering av rollen som trenerveileder i den enkelte klubb. Ardian Gashi vil gå inn i utviklingsteamet i NFF Vestfold bestående av klubbutvikler, spillerutvikler og aktivitetsutvikler.
Han vil også inngå i et nasjonalt team med de 17 andre trenerutviklerne i de ulike kretsene.

I stillingsutlysningen er følgende arbeidsoppgaver skissert:
• Ansvarlig for kretsens utdanningstilbud innen fagfeltet trener.• Ledelse av kretsens veilederapparat på trenerutdanningen.
• Gjennomføring av formelle og uformelle utviklingsaktiviteter innen fagfeltet trener.
• Ansvarlig for implementeringen av rollen som trenerveileder i klubb.
• Ha dialog med kvalitetsklubber, toppklubber og andre klubber med hensyn til behovet for trenerutvikling.
• Ha tett dialog med fagansvarlig trenerutvikling i NFF sentralt og trenerutvikler i andre kretser.
• Bistå NFF sentralt med oppfølging av trenere på forskjellige nivåer.
• Utgjøre en fagressurs i kretsens tverrfaglige utviklingsarbeid.
• Ansvarlig for kretsens hjemmesider og øvrig informasjonsarbeid mot klubber og media innenfor eget fagfeltet.