Evaluering er viktig for å bli bedre ...
Cup arrangementsgruppa var denne uken samlet på Pizza Nini (byens beste pizza!) for evaluering etter årets to cup arrangementer. Cupansvarlig Bernt Ove Finsveen takket for innsatsen og deltakerne fikk også flott «1904» t-skjorte fra klubbledelsen.

Bernt Ove påpeke at årets Kanal Cup arrangement har vært den beste hittil. Han forteller videre at det er masse positivt å ta med seg videre, samtidig er det viktig å lære av tilbakemeldinger når vi nå går igjennom forbedringsområdene.

Stor takk til alle frivillige
Mens cupgruppa tar ansvar for de store oppgavene med forberedelser, tilrigging, utstyr, varer osv. betjenes og bemannes alle kiosker og parkeringsområder av foreldregruppene til klubbens lag.

De eldste spillerne i barne- og ungdomsavdelingen stiller som dommere mens klubbens A-lagsspillere bidrar rundt premieutdeling, flytting av mål og nedrigging mm.

I forkant av begge arrangementene har vi for øvrig egen toastsmørekveld, og her stiller også foreldregrupper opp for å smøre godt og vel 800 toast – i år med ny rekord; 26 minutter …

Uten velvillighet fra både medlemmer, lag, spillere og ikke minst foreldre som stiller opp på en positiv måte, ville vi ikke klare å gjennomføre slike store arrangement. Et annet område som også er viktig, er å ivareta både sikkerhet og skader. Derfor er vi svært tilfreds med at Røde Kors bidrar på Kanal Cupen arrangementet. Og gladgjengen på bildet både koste seg i 25 varmegrader og passet på oss alle sammen dersom noen skulle være uheldige!

Fotballklubben Ørn Horten er også spesielt heldige da det utenfor klubbens ordinære stab også finnes frivillige som hvert år melder seg til å hjelpe til. To av disse er Jan Erling Brun og Tommy Kalstad, to arbeidsjern som står på døgnet rundt i dagene før og under cupen – ekstra takk til dere begge!  

Vil også ta med honnør til Kriminalomsorgen hvor vi hvert år får uvurderlig hjelp fra nyttige ressurspersoner.

Stort apparat og omsetning
Begge cuparrangementene innebærer et betydelig antall personer som betjener de ulike funksjoner og oppgaver og det kreves da god planlegging, rutiner og systemer for å gjennomføre et av Hortens største arrangement (over 5000 personer samlet i Lystlunden).

Til Kanal Cupen håndteres og parkeres innpå 1000 biler og her tar vi med stor takk til Horten Havnevesen for velvillig utlån av område i havnen. Videre hentes og kjøres mål fra andre idrettsanlegg i kommunen og vi flytter på nærmere 60 mål til alle banene som benyttes lørdag og søndag...

Til Kanal Cupen trykkes det opp over 1000 cup-program på Ørnhuset og turneringsoppsett med nærmere 500 kamper gjennomføres prikkfritt uten forsinkelser eller feil (4 kamper til hver av de 250 lagene) og det deles også ut 2500 velfortjente medaljer til alle deltakerne...

Kioskene omsetter godt over 1000 pølser, 5-600 burgere, 800 toast og innpå 3000 bokser med mineralvann. I tillegg er det solid salg av slush og iskrem. Positivt i år var også at vi kunne tilby frukt, hvor spesielt jordbær og vannmelon er populært.

Dette betyr igjen at det skal håndteres en betydelig pengestrøm gjennom de to dagene i Lystlunden og da gjelder det at både rutiner og system er effektivt. Stor takk for øvrig både til Roar Malmquist og Daniella Espeseth Dahlen for trygg og god håndtering og ikke minst til Bernt Ove Finsveen og Truls Raaen for suveren oppkobling av datanettverk slik at Vipps og betalingsterminaler fungere som det skal.  

Total omsetning i Kanal-Cupen var i år ny rekord - rundt 480.000,- og begge cuparrangementene til sammen bidrar da til nærmere 350.000,- i årlig tilskudd til klubbens aktiviteter – noe vi er svært tilfreds med.

Må være villig til å investere

En liten utfordring mot slutten kan nevnes at det kreves mye utstyr for cuparrangementene. Noe blir slitt og utdatert, annet må kjøpes inn etter behov og noe må leies. Det som er viktig her er at man setter av midler til nok utstyr og søker effektive måter å gjennomføre cuparrangementene på.
Skulle det derfor være bidragsytere, firma eller sponsorer som ønsker å eksponere seg og støtte en av Hortens mest populære arrangement, så trenger vi alle bidragytere vi kan få!

Dette siste føler cuparrangementgruppa at klubben også er villig til å ta tak i og vi takker derfor klubbledelsen for meget godt samarbeid gjennom styreleder Kjetil Ramberg og daglig leder Ørjan Dimmestøl, som for øvrig har sendt flg. tilbakemeldinger;

Styreleder:
Både PB - cup og Kanalcupen er viktige arrangementer i og for klubben. Måten cupene gjennomføres på og den udelt positive responsen er fantastisk omdømme - bygging utad.
Innad viser det oss at vi som klubb klarer å gjennomføre store og suksessfulle arrangementer om og om igjen.

Inntektene er også betydelige og det er viktig for vår store barne - og ungdomsavdeling.
Nøkkelen er at mange bidrar når det planlegges godt i forkant og det er god styring underveis.

All ære til cup-utvalget som har gjort en imponerende jobb, men også stor takk til alle dugnadsarbeidere!

Daglig leder:
Jeg er veldig imponert over cuputvalgets evner til å planlegge, organisere og gjennomføre to store arrangementer som Per Bredesen cup og Kanal-cupen. Dette er ildsjeler som legger ned enormt mye av sin fritid for klubbens barn- og ungdomsavdeling. Derfor er det svært gledelig at vi nådde rekord i omsetning på Kanalcupen i år, og veldig moro å se hvordan utvalgets medlemmer lyser opp av glede når tallene blir presentert.

Cuputvalget har store oppgaver, og har blitt noen mann og kvinner mindre de siste årene. Det må vi gjøre noe med! Jeg håper og tror flere er interessert i å bidra. Så alle som leser dette burde ta kontakt med klubben for å bli med på et møte eller en prat med en av nøkkelpersonene. Kanskje kan man bidra med noe lite eller noe stort. Uansett vil et hvert bidrag hjelpe!
Jeg kan også garantere at man blir del av en hyggelig gjeng.

Takk til alle som stilte opp på dugnad over de to cupene - dere er en del av noe stort og viktig for barn og ungdom! i hele Horten!

LYSTLUNDEN og GOD SOMMER!
Helt på tampen tar vi selvsagt med takk til Horten kommune og i særdeleshet Svein Gunnar for godt samarbeid og flott utført jobb i forkant av Kanal-Cupen. Lystlunden fremsto på sitt beste og vi har fått mange tilbakemeldinger fra de 5000 besøkende fra hele Østlandet som var svært tilfreds med både anlegg og omgivelser i Lystlunden Idrettspark denne helgen!

Da ønsker vi alle en god sommer…
På vegne av cupparrangementsgruppa (Bernt-Ove, Bjørn, Alf, Daniella, Roar, Truls, Jørn, Roy-Tore)
Mvh Eddie (ref.)