Bjørn har en lang og innholdsrik karriere i Ørn bak seg, både som leder av barne- og ungdomsavdelingen i mange år og som leder av administrasjonen.    
- Bjørn er en lugn person som både arbeider samvittighetsfullt med alle oppgaver han påtar seg. Hans ledelse av de velrennomerte cupene har styrket klubbens varemerke og gitt titusen av barn og unge gode fotballopplevelser, sier styreleder Ramberg.

Bjørn kom inn i Ørn som lagleder for sønnens lag og har siden vært en sentral person i klubben.
I 2016 ble han valgt til æresmedlem, klubbens høyeste utmerkelse.

Æresmedlem
I begrunnelsen for æresmedlemskapet stod det blant annet følgende:

«Bjørn var leder av juniorstyret og dermed medlem i hovedstyret i ti år og fikk administrasjonspokalen i 2000. Junioravdelingen blomstret i denne perioden og tusenvis av spillere har lært om fotballens gleder og sorger, samhold og kameratskap gjennom trening og kamper i den brune drakta.
Bjørn tok sammen med tre andre initiativ til Kanalcupen i 1991, altså for 25 år siden. Dette har utviklet seg til å bli Norges største dagsturnering med over 250 lag noe som betyr at det er klubbens største enkeltarrangement med 4-5000 besøkende i Lystlunden hvert år.

I 1998 tok han også initiativ til å gå i gang med en inneturnering: Denne ble kalt opp etter tidenes største Ørn-profil, og Per Bredesen-cup har på det meste blitt arrangert i fire haller. Begge cupene har i tillegg til å gi et godt sportslig tilbud, også blitt en viktig inntektskilde til junioravdelingen.

Bjørn var også en svært sentral person i arbeidet med å gi ut Glen Tharaldsens Ørnsanger. 

Både når det gjelder Ørns fotballskole og Løkkeserien var han tidligere en sentral person. Han var dessuten en foregangsmann når det gjelder å få til dialog og godt samarbeid over klubbgrensene i kommunen. 

Bjørn hadde også flere år en administrativ jobb for klubbens junioravdeling med kontor på Ørnhuset, dette utviklet seg delvis til også å være en mer eller mindre «daglig leder»-funksjon i perioder.

Bjørn har gjennom mange år vært en viktig person og en uvurderlig støtte for mange lagledere, trenere, foreldre og spillere.
Han har vært svært lojal i forhold til jobben i junioravdelingen, er pliktoppfyllende og omtenksom og tenker alltid på hva som vil tjene de yngste i klubben best.
Han er et arbeidsjern og har sosial intelligens, samtidig som han ikke er redd for å si hva han mener. Ingen oppgave har vært for stor og ingen for liten.

Han er en skikkelig klubbmann, eller for å si det på en annen måte - en skikkelig Ørngutt

Stor gratulasjon
- Bjørn har den gode evnen at han både kan planlegge og gjennomføre. Han liker best å jobbe i team og er veldig opptatt av at hele klubben skal trekke i samme retning. For Bjørn har klubben vært og er det aller viktigste. Bjørn gratuleres i dag med jubileet av hele klubbe, sier styreleder Kjetil Ramberg.

Her er Bjørn Fredriksen i «aksjon» under Kanalcupen