LYSTLUNDEN - sliten perle

Utviklingen av Lystlunden må ha en hovedprioritet for ethvert styre i Ørn Horten inntil anlegget har nødvendig standard.
Anleggsutvalget vårt har ansvar for den strategiske delen, mens Bjørn Robert Paulsen er tillitsvalgt kontaktperson inn mot kommunen. Det jobbes inn mot politikerne, administrasjonen i kommunen, idrettsrådet og også gjennom media når andre kanaler ikke har gitt effekt.

Slitasjen har sammenheng med en manglende opprustning av anlegget over langt tid. Det ble gjort en oppgradering i 2013 i en aksjon ledet av Kåre Nilsen og det hjalp på.

Daglig arbeider også kommunens folk med å legge til rette for idrettsaktivitet.
Men nedslitte tribuner, nedslitte garderober, nedslitt kunstgress, manglende undervarme og dårlig lysforhold (skal utbedres for høsten) er eksempler som tilsier at problemet er fundamentalt.

Kritisk? Tja, etter min mening er dette fakta. Uten å innse realitetene er sjansen liten for at noe blir gjort.

Stort potensial
Så kjapt over til den positive og løsningsfokuserte delen.
Lystlunden som park og sentralidrettsanlegg i kommunen ligger flott til og har et stort potensial.
Parkdelen er en idyll i sentrum de fleste kommuner misunner Horten.

Idrettsdelen kan bli en kvalitetsdel av Lystlunden som park- og rekreasjonsområde og binde kanalen og sentrum sammen på en god måte.
Dette er en investering i barn og unge.

Framtida
På årsmøtet i Idrettsrådet presenterte klubbens anleggsutvalg våre tanker om et fremtidig Idrettens Hus i Lystlunden. Vi har også i eget møte orientert Falk, håndball om dette. Med ny tribune kan det bygges kontorplass, møterom, kafe som idretten som er lokalisert i sentrum kan samarbeide om. I tillegg kan den nye tribunen huse speakertjeneste, fasiliteter for media,  nye garderober, treningsrom og lokaler for fysioterapi for å nevne noe.

Så får det bli opp til vår egen klubb å beslutte hvordan vi skal se Ørnhuset opp mot evenetuelle klubblokaler i et nytt Idrettens Hus.

Anleggsutvalget og styret mener vi bør ha et nærmere daglig tilhold der det trenes og spilles kamper. I det bildet må det besluttes hvordan klubben tenker et fremtidig bruk av Ørnhuset.

Det er vår jobb som desiderte største bruker å påvirke eierne, Horten kommune til å prioritere å lage en forpliktende helhetlig og langsiktig plan. Som vist over; det haster!