Klubbleder Ramberg har sendt over en ny artikkel om klubbens ulike aktiviteter og denne gangen har han tatt for seg utviklingen i Barne- og ungdomsavdelingen;

Situasjonen inneldningsvis er beskrefte svart/hvitt for det var da også enkelte lyspunkter, men de var såvidt få, så det er nok dekning for at si at beskrivelsen mer var regelen enn unntaket for klubbens barne- og ungdomsavdeling.

Det er de som sier "det viktigste er da bare å ha det moro."

Jeg har lyst til å reflektere litt rundt hva som ikke kan være spesielt moro :

  • trening uten læring
  • manglende mestring
      = manglende selvtillit og trygghet
  • tilfeldig aktivitetsprogram
  • ujevnt fungerende sosiale lagsmiljøer
  • ingen utviklingtilbud utenom lagstreningene

Jeg mener det er en komplett misforståelse å sette "det å bare ha det moro" opp mot faglig kvalitet og god oppfølging.

Jeg tror derimot fokus på læring, vekst og utvikling nettopp gjør det moro å spille fotball.

Robuste lagsmiljøer med komptente trenere og ledere har utviklingsfokus, tilfører utfordringer, stiller krav og har positive forventninger på en slik måte at barn og unge lærer og opplever mestring. Da blir det moro.

Jeg vil at foresatte skal merke at barna og de unge får styrket selvfølelsen og selvtilliten sin ved å spille i Ørn Horten.

I et samfunn med mange ulike krav, som kommer tidlig og kan skape stress og press for mange skal klubben skape trygghet i læringen. Forsterke det som allerede er bra og gradvis utfordre barn og unge mer. Da blir det progresjon. Følelsen av å lykkes og i lagsspill sammen med andre er utrolig god. Og, da blir det morro.

Det er når krav og forventninger ikke følges opp av kompetente trenere og ledere det blir feil fokus. Når kortsiktige resultater blir viktigere enn langsiktig utvikling.  Når påpeking av feil får hovedfokus. Når barn og unge ikke blir sett  for den de er, også som de små og mellomstore menneskene de er.

Tilbake til innledningen; hvordan har det vært mulig å foreta en kraftig snuoperasjon fra den triste situasjonen klubben stod i? Hvordan har det vært mulig med veksten, rekrutteringen, resultatene og det faktum at mange spiller leengre enn tidligere?

Det er gjort mange grep, men la meg begynne med tre navn som kan illustrere hvordan det har gått til :

GUNNAR OG ANNE BENTE PERSKAAS. I deres siste periode  som den faktiske ledelsen av barne- og ungdomsavdelingen og med Gunnar som BU-leder fikk de oppleve veksten, rekrutteringen og resultatene av alt arbeid de hadde lagt ned over mange år. Jeg håper de er stolte over hva de bidro med når de ser hvor klubben står i dag.

LORNS LONA. Lorns holdt et første års juniorlag sammen når klubben igjen kunne stille juniorlag og var tålmodig i en viktig periode. Godt miljø og utvikling var i fokus og gradvis ble rekrutteringen sterk i gjen.

Ifjor stilte klubben to juniorlag og en rekke spillere som holdt juniorlag var i A-stallen.. Nå trener Lorns 04-laget med gode medtrenere rundt seg.

ARDIAN GASHI. Ardian kom inn som utviklingssjef for fullt i fjor høst og han kan illustrere kvalitet i tilbudene som fotball X-tra, Ørn elite, Tines fotballskole og bedre oppfølging av lag og skoleringstilbud til trenerne.

En annen sterk medvirkende faktor er PENGER. Mye penger.

Sterk vekst i budsjettene til barn og unge og god bruk av pengene.

Det er ingen tvil om at dette har ført til høyere kompetanse, bedre instruksjon, bedre tilrettelegging og bedre oppfølging.

Så er det litt FLAKS opp i det hele, men det er det både lov å ha og kommer gjerne når man gjør mye riktig.

Flaksen består i at det er mange kompetente pappaer og mammaer som har barn og unge i klubben nå.

Disse bidrar sterk til å løfte kvaliteten.

Hva så med framtiden? Vi kan nok være stolte at fremgangen, men vi må videre. Alltid videre.

Det fortsatt mye ugjort og halvgjort.

I forrige artikkel var Lystlunden tema. En av de store begrensningene er gode vintertreningsforhold. Altfor mange økter blir kastet bort eller gjennomført med veldig redusert kvalitet med dårlig underlag.

Vi må sørge for mer og bedre:

- trener- og lederutdanning

- tydeligere planer og dermed en klar linje i hvordan det skal jobbes.

Nå er det for mye muntlig og for lite skriftelig og dermed for dårlig forankret

- trenere og ledere i BU-avdelingen mer med i prosessen og fremtidige veivalg

- utviklingssjef-stillingen videreføres når Ardian slutter og det viktigste av alt .

- enda flere gode, daglige lagstreninger for barn og unge

Nå står Dana cup for tur.

Jeg vil ønske alle lykke til og både håper og tror alle våre lag og spillere kommer hjem med gode minner!

 

Kjetil