Her er et utdrag av det som står om begrepet dugnad på Wikipedia :

"Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn".

Dugnadsånd. Kanskje det er en måte å beskrive evne og vilje til å jobbe sammen om?

I vår klubb - og jeg tror det gjelder nærmest all frivillighet - er vi avhengig av at alle medlemmene bidrar til felleskapets beste. Vi er EN klubb. Vi har EN økonomi. Vi er EN organisasjon. Vi har EN administrasjon. Vi er EN medlemsmasse. Alt under paraplyen FK Ørn Horten.

Evnen til å løse oppgaver sammen sees godt i klubben før og under Kanalcupen.

Når cupen har blitt så vellykket som den er handler det blant annet mye om evnen til å jobbe dugnad : planlegge, administrere, bære mål, trykke program, handle inn, stå i kiosk, være parkeringsvakt, være dommer +++. Når toastsmøringen blir unnagjort på 28 minutter er det fordi mange stiller opp - altså dugnadsvilje.

Kreves det for mange dugnadstimer pr. medlem og som som spiller i FK Ørn Horten?
Sammenlignet med veldig mange andre foreninger er svaret nei.
Sammenlignet med ønske om ikke å jobbe dugnad i det hele tatt vil andre svaret ja.

Yt din plikt. Krev din rett.

Det er klubbens ansvar å være tydelige på hva som vurderes som plikt når det gjelder å stille opp for fellesskapet. Der også klubben ansvar å være tydlige på hva man kan forvente (rettigheter) til bake av tjenester, opplegg og service.

Det må være sammenheng mellom det man yter og det man får.

Liten dugnadsinnsats fra medlemmer ogh foresatte = dårligere sportslig tilbud.

Stor dugnadsinnsats = stadig bedre sportslig tilbud.

Så enkelt er det!

 

"Hva får vi igjen til vårt lag?" -dette hører vi jo innimellom (det er da jeg tenker : her har vi i styret og ikke minst styrelederen stadig en jobb å gjøre.

Forklare. Informere. Igjen og igjen. Vi er EN klubb. Alle må bidra til fellesskapet. Og, i det fellesskapet er akkurat ditt lag!
Utfordringen er klubbens felles kostnader : klubbhus, drift, administrasjon, strøm, telefon, sportslig felles drift+++ Hvem skal ta felleskostnadene? De kostnadene som er for alle, går til alle og bidrar til klubbens totale drift.
Svaret er enkelt : det må alle bidra til.

Sportsjefen i Sarpsborg08 holdt foredrag før 2.rundekampen i NM i vår. Han fremholdt dugnadsinnsatsen som avgjørende for sin klubb. I tippeligaen. Det sier endel om betydningen av at alle bidrar også på toppnivå.

De som har bidratt ekstra inn under Dana cup med "camp Ørn" har gjort en dugnad for fellesskapet mange deltar på og har det morro på denne uken.

Trenere, ledere og foreldre har gjort ekstra dugnad (utover all den tid de ukenbtlig bruker på å lede laget ellers i sesongen) for å gi barn og unge en minnerik uke.

"Det er ikke lov å pålegge noen å jobbe dugnad".

Jada, jeg har fått med meg holdningen.

Det jeg ihvertfall tenker er lov er å bruke hodet og tenke at litt på alle og ikke veldig mye på noen få er et bra prinsipp.

Ikke minst er det veldig rettferdig.

Er dugnad noe træl vi vegrer oss mot? Slitsomt? Artig? Meningsfullt?

Det er sikkert ulike svar på det.

Uansett er konklusjonen : det er helt nødvendig at alle bidrar.

 

Jeg har avslutningsvis lyst til å takke alle som bidrar i vår egen klubb. Det er mange.

I disse dager har jeg også lyst til å rette ekstra fokus på at alle de som bidro til suksess i Dana cup.

Rapportene om fantastisk stemning på våre lags kamper der alle støtter hverandre, heier og bidrar til den gode stemningen er virkelig felleskap og felles Ørn - holdninger på sitt aller beste.

 

Kjetil