Jeg vil starte med å gratulere spillere, trenere og ledere med Ørninnsats av beste merke i Norway-cup. Det bare bekrefter sommerens store cup-opptur for lagene i barne- og ungdomsavdelingen. Flott!

Det har vært gjort ulike satsinger - og erfaringer - med jente- og kvinnefotballen i norsk fotball.
Fortsatt er det ikke helt opplagt hva som er beste modell for å utvikle kvinnefotballen.
I kvinnefotballen har det vært endel rene kvinneklubber. Larvik FK gjorde et forsøk for endel år siden og opplevde også spill på toppnivå.
Den rene kvinneklubben Horten FK gjennomførte også flere sesonger, men til slutt ble det for vanskelig å drifte klubben økonomisk.
Fotballforbundet har ønsket å knytte en toppsatsing på kvinnefotballen til eliteserielagene for menn.
Sandefjord Fotball har nå samlet Sandefjordspillerne under sitt navn.
Om det faktisk er en tung elitesatsing vil vise seg.

Viktige forskjeller
Det er noen klare forskjeller på seniornivå for menn og kvinner. Her er tre av de viktigste:
1. Det er færre jenter enn gutter som spiller fotball
2. Jentene debuterer tidligere på seniorlag
3. Jentene slutter tidligere å spille fotball
Konsekvensen av punkt 1 betyr smalere rekruttering til seniornivå.
Konsekvensen av punkt 2 betyr at flere spillere slutter samtidig på grunn av flytting utenbys til studier
Konsekvensen av punkt 3 betyr at flere debuterer tidligere (punkt 1), dvs. større behov for egen rekruttering eller ekstern tilgang for å ha robuste lagsmiljøer. Spillergrunnlaget barrierer for ofte for sterkt fra år til år.

Et fjerde trekk er at det virker som om jenter - og kvinnespillere forflytter seg mer kollektivt sammen, mens gutte- og unge seniorspillere er mer individualistiske. Dette er mest et inntrykk og kan ikke dokumenteres.

Ressursøkning
Seniorlagene i vår egen klubb har nivåmessig fulgt hverandre de siste årene.
I min forrige periode som styreleder (2013) fikk vi et historisk dobbelt-opprykk til 2.divisjon for begge seniorlagene.
De økonomiske ressursene til kvinnelaget ble først doblet og så triplet. Det resulterte i at laget etablerte seg i 2. divisjon og som beste resultat (5.plass) også spilte kvalifiseringen til 1. divisjon.
Året etter rykket laget ned. Ett av problemene den sesongen var at flere spillere samtidig begynte skolegang/studier utenbys. Dårligere treninger og mer ustabilitet rundt kamptroppene resulterte i et unødvendig nedrykk.

Rekrutteringen i barne - og ungdomsavdelingen er som for menn helt nødvendig for å ha et slagkraftig kvinnelag. Som for menn betyr det langsiktig og tålmodig jobbing.

Samordning
Investering i dyktige trenere og kontinuerlig kompetanseheving er riktig fokus.
Vi har vært opptatt av å samordne trenerressursene. Eksempelvis gikk Kjell Andre Thu inn i trenerteamet til kvinnelaget i fjor sommer. Børt Rakfjord har vært keepertrener for både menn og kvinner de siste sesongene og er det fortsatt. Dessuten er Ardian Gashi utviklingssjef for både jenter og gutter i Ørn

Nå øker jenterekrutteringen til Ørn Horten. Flere begynner å spille fotball og flere fortsetter lenger. I Dana Cup var vi sammen med Teie den klubben fra Vestfold med flest lag.
Det er veldig bra at vi nærmer oss lag i alle klasser. Denne utviklingen må vi som klubb forsterke.
Det skjer også spennende samarbeid på jentenivå, sist med felles lag med Ørn/Nykirke.

Nøkkelen nå er overgangen fra ungdom til seniornivå. I år har vi et pilotprosjekt med Eik Tønsberg for å vurdere om et seniorsamarbeid mellom de to klubbene som i Vestfold tradisjonelt har vært sterkest på kvinnesiden, vil føre til mer stabilt satsingsgrunnlag. Nå skal det samarbeidet evalueres for å vurdere veien videre.

Behov for samhandling
Det er kortere vei til norsk toppfotball å satse på kvinnelag, enten alene eller i samarbeid med andre klubber.
Men, erfaringene både i vår egen klubb og andre sammenlignbare klubber/byer tyder på at det må en større samhandling til for å få dette til å fungere stabilt over tid. Det er langsiktigheten som er avgjørende.
I Molde FK (2. divisjon) planlegges det nå eksempelvis et samarbeid med hele 13 klubber for å få til et stabilt topplag.

God forankring
I styret har vi sterk forankring når det gjelder jente- og kvinnefotballen. Seks av åtte i styret har enten selv (Linda Jakobsen) eller har en datter/bedre halvdel som har spilt/spiller i klubben.
Vi kommer tidlig i høst til å invitere til dialogmøte med trenere og ledere i barne- og ungdomslagene (og seniorspillerne) for å lage en langsiktig plan for jente- og kvinnelagene. Dette blir en spennende diskusjon for viktige veivalg.
Dette er endel av den strategiske planen det blir jobbet tilsvarende med for senioravdelingen for menn og andre viktige fokusområder i klubben.

Kjetil