Fram til 6. september skal det altså gjennomføres en aksjon på samtlige av klubbens lag.
- Sammen skal vi lage fotballfest og bli årets mest sette 3.divisjonskamp i Norge, sier Ørjan.

Fra eldste seniorspiller til yngste Ørnspiller er utfordret på å bidra til å selge en kombinasjon av kampbillett mot FK Tønsberg og lodd. Det er også mulighet til å selge den nye Hortenpatriot T-skjorta.

Hvor mange publikummere må det være for å sette rekord?
-Vi skal sjekke etter kommende serierunde for å få et nøyaktig tall fra Divisjonsforeningen, sier Ørjan.
Målet er selvsagt å fylle tribunene og ikke minst vise Tønsberg at det er stor fotball -, Horten- og Ørn – interesse. Det vil gutta våre stor støtte.Vi skal lage en ramme rundt kampen som gjør dette til en skikkelig fotballfest.

Hvordan skal alle lagene bidra?
- Denne gangen har vi valgt å utfordre alle lagene på å selge kampbillett/lodd og t-skjorter basert på hva det enkelte lag har utestående i kontingent og aktivitetsavgift, forteller daglig leder.
Det er en del forskjeller på lagene og naturlig nok er det de lagene med flest spillere som har mest utestående. Samtidig har de flest spillere og foresatte å sette i gang med salg, så dette blir en rettferdig innsatsfordeling.
Medlemsinntektene dekker bare 15% av klubbens drift så det sier seg selv at disse inntektene må inn, sier Ørjan.

Hvem har ansvaret for den situasjonen?
-Det er selvsagt de spillerfamiliene som til nå ikke har betalt den varen, et fotballtilbud fra Ørn Horten som de har kjøpt. Klubben har god dialog med NAV for de som har rett på hjelp derfra og jeg vil fremheve Frivillighetssentralen for den velvilligheten de har vist mange familier som nok sliter økonomisk. Klubben har også en raus holdning, men vi ser at restansen nå er uakseptabel høy. Det må det gjøres noe med og vi setter i gang flere samtidige tiltak. Ett er altså at vi øremerker alle inntektene fra «fotballfest» - kampanjen for å få komme ajour.

Hva kan klubben gjøre annerledes?
-Det vi vet fra andre idretter er at vi har vært både rause og fleksible. Det har vært tillit til at de som vil spille i Ørn betaler for det. Når vi ser at det har opparbeidet en så stor restanse må det stilles spørsmålstegn om praksisen ikke må strammes inn. Det er satt ned et utvalg som skal se på temaet kontingent og aktivitetsavgift. Det skal legge fram en ny struktur der både prisnivå, betalingsform og andre forhold på årsmøtet i november.

Selve kampanjen
Hvordan legges kampanjen opp?
-På siste lagledermøte reflekterte vi sammen over hvordan vi kan gjøre mer og bedre arbeid framover. Det var en veldig god og konstruktiv diskusjon der laglederne viste stor forståelse for at vi må ha sterk styring på dette. Det er også et rettferdighetsprinsipp at alle skal gjøre opp for seg og ikke overlate til noen å dra lasset.
Nå har alle lagene fått materiell å dele ut til sine lag og mange lag er allerede godt i gang med å selge kampbillett/lodd og t-skjorter. Noen lag har også tatt egne initiativ for å få inn mest mulig penger.
Senest torsdag 6. september skal oppgjør være inne.

Hva med de foresatte som sliter økonomisk?
-Bortsett fra at NAV dekker disse utgiftene for noen har Frivillighetssentralen allerede dekket både medlemskap og aktiviteter for en del. Det vil de fortsette med. Foresatte kan ta kontakt direkte med Frivillighetssentralen. I mange lag hjelper også laglederne eller miljøkontaktene foresatte med kontakten dit. Foresatte kan også kontakte meg på Ørnhuset, på e-post: orjan.dimmestol@orn-horten.no  eller ringe meg på 934 90714. For de som vil dele opp utgiftene finner vi en ordning, sier daglig leder.

Hva er lagledernes rolle i dette?
- De deler ut materiellet til spillerne på sine lag og motiverer gjerne slik at kampanje blir vellykket. Det er viktig å understreke at laglederne ikke hverken har ansvar for eller noen rolle i dette med innkreving av medlemskap. Det er ett hundre foresattes ansvar. Så må vi vi administrasjonen samordne dette så kampanjen gir det resultat den skal.
Nå skal vi sette publikumsrekord! Jeg ønsker samtlige lag lykke til med dugnaden, sier daglig leder Ørjan Dimmestøl.