Ørns eldre høres ut som en klubb for eldre, men nedre aldersgrense er faktisk 35 år. De er mellom 20 og 40 personer når de samles den siste fredagen i hver måned.

Her er Ørn Eldres historie, hentet fra Ørn Hortens jubileumsbok i 2004:

«Allerede før krigen begynte man å planlegge en «avdeling» for klubbens eldre medlemmer. På generalforsamlingen i 1939 fremsatte Rolf Baggethun et forslag om at det skulle nedsettes en komité på tre medlemmer til å utrede spørsmålet om å opprette en «Eldres avdeling».  

Under krigsårene ble det ikke gjort noe mer med saken, men 1. oktober 1946 ble det holdt konstituerende møte i Håndverkeren, der ca. 40 av Ørns eldre medlemmer var til stede. Et lovforslag ble enstemmig vedtatt, likeså forslaget om en årskontingent på 10 kroner.  

Det første styret bestod av: Olaf Avner, formann, Michael Paulsen, kasserer og Alf Holtan, sekretær og varamenn Kjell Halvorsen og Thorbjørn Falkenberg. Formålsparagrafen for Ørns Eldre har denne ordlyden:  

«Avdelingens formål er å opparbeide og holde vedlike interessen for Ørn blant de eldre medlemmer. Den skal gjennom kameratslig samvær og ved direkte tiltak virke for klubbens fremgang, økonomisk, administrativt og sportslig». 

Kameratslig samvær med kåseri og fotballprat har siden oppstarten vært det sentrale på Ørn eldres møter. Det ble dessuten satt opp pokaler som ble delt ut til aktive spillere for utmerket innsats. Da huset til et av Ørns Eldre medlemmer som var blitt syk skulle males, var det noen av medlemmene som ordnet det.  

Det var også Ørns Eldre som høsten 1955 realiserte utvidelsesplanene i det daværende «Ørneredet» i Torvet 3.

Fanespørsmålet ble løst av Ørns Eldre og spillermerket, som kom i 1959, var en ide fremkastet og finansiert av Ørns Eldre etter utkast fra Olaf Avner.  

Ørn-huset på Bromsjordet ble gjenstand for spesiell innsats fra Ørns Eldres side, og så vel hovedforeningen som junioravdelingen i klubben ble i en lang periode gitt økonomisk støtte.    

Under 15-årsjubileet i 1961 fastslo gamlegutta «det neppe var noen forening som har hatt så mye moro i femtenårsalderen. Men det er tatt mange løft for hovedforeningen, og Ørns Eldre har bevist sin eksistensberettigelse».  

En betingelse for å være medlem av Ørns Eldre er at man også er medlem av hovedforeningen.  

I nyere tid har Ørns Eldre sørget for asfaltering rundt Ørn-huset og ved stiftelsen av Ørns Venner Eiendom, kjøpte de to aksjer i selskapet.  

I dag har Ørns Eldre møter på Ørn-huset hver siste fredag i måneden, og det er som oftest med en innledning/kåseri og deretter fotballprat. Før sesongstart kommer alltid Ørns trener og formann på besøk og årsmøtet i november markeres med erter, kjøtt og flesk.  

I jubileumsåret ledes Ørns Eldre av John Nygård som også har med seg Kjell Engen og Jan Erik Fjellvik i styret.»