Det er voksende oppmerksomhet rundt skader som oppstår når barn og ungdom spiller fotball. Dette gjelder både belastningsskader og akutte skader som oppstår i forbindelse med kamp og trening. Barne- og ungdomsutvalget i Ørn inviterer til temakveld for trenere/støtteapparat der fysioterapeut Even Eide Eriksen og lege Cecilie Nilsen med en praktisk tilnærming vil bidra med sin kunnskap på feltet.

Dette temaet bør være aktuelt for både trenere, lagledere og foreldre.

Vi ønsker velkommen til Ørnhuset mandag 8. oktober kl. 19.40-21.00!

Med vennlig hilsen
Barne- og ungdomsutvalget i FK Ørn Horten