I følge styreleder Kjetil Ramberg er dette noe man har jobbet med ganske lenge.
- Styret har over tid jobbet med utkast til strategiplan og legger fram en første versjon på medlemsmøtet. Utkastet bygger blant annet på synspunkter og referater fra tidligere medlemsmøter, sier styreleder Kjetil Ramberg.

På agendaen står altså et spennende og viktig tema: strategiplan for FK Ørn Horten 2019 - 2023.
Det inviteres til en bred diskusjon både på medlemsmøter (det blir et nytt medlemsmøte i starten av november), i sosiale medier og ved kartlegging på mail.

Klubben skal ta viktige veivalg og det er ønskelig at flest mulig bidrar med mest mulig.

Du er hjertelig velkommen til å høre om planen og si din mening på Ørnhuset onsdag 17. oktober kl.19.00.