I begynnelsen av denne uka stilte 17 spillere fra Ørn Halfstars på sin andre dugnad på kort tid.
Første dugnaden bestod av de jobbet på Internett og henvendte seg til klubber via Facebook om Ørns Døgncup som foregår i november. Det var ogs en brainstorming hvor de kom med ideer og synspunkter på hva som er viktig for ungdommen fra ungdommens ståsted.
I begynnelsen av denne uka tok de en ringerunde til klubber for å invitere dem med på Døgncupen.

Imponert
Daglig leder Ørjan Dimmestøl er imponert over 16-åringenes kreativitet og innsatsvilje.
- Det er imponerende og betryggende å se ivrig ungdom gjøre denne type dugnadsarbeid. Vi er i en tid hvor idretten merker at dugnadsånden hos yngre generasjoner er noe lavere enn tidligere. Da er denne type kvelder forfriskende og betryggende. Guttene stod på, tok tak i telefonene sine og ringte rundt til lagledere i forskjellige klubber.

Ørns daglige leder roser det nye laget som Truls Råen tok initiativ til i år.
- Jeg er stolt over at vi har fått et lag som Halfstars i klubben. Laget består av en stor andel ungdommer som hadde sluttet med fotballen. Nå er de en del av organisert idrett igjen og involverer seg også i andre ledd av klubben. Dette er det mange som er imponert av, sier Ørjan Dimmestøl.

Her er tre av medlemmene i Ørn Halfstars i gang med en litt utradisjonell dugnad