Det blir en åpen diskusjon om klubbens retningsvalg for den neste femårsperioden.

Hvorfor egen samling for kvinner?
- Det er en overvekt mannlige tillitsvalgte og trenere, og vi mister mye kompetanse og erfaring ved å ikke ha en arena der kvinnene kommer på banen med sine synspunkter, sier Ramberg.

Dersom du er trener eller en annen i støtteapparatet eller en viktig fotballmamma, er du altså velkommen på Ørnhuset torsdag 1. novemberg kll.19.00.