Invitasjonen til møte i et nytt kvinneforum gikk ut til trenere, lagledere, andre tillitsvalgte og fotball-mammaer.
Temaet var drøfting av klubbens nye strategiplan for 5-årsperioden 2019-2023.

På spørsmålet om hvordan klubben ville se ut høsten 2023 hvis de neste fem årene kunne defineres som en suksess var disse punktene på agendaen:

LANGSIKTIGHET
Viktig med langsiktige planer. En strategiplan som gir en tydelig retning er avgjørende for å utvikle klubben videre

LAGS – OG SPILLERUTVIKLING
Avgjørende med nok trenere der kompetansen settes i fokus.
Spilleroppfølging og spesielt utviklingssamtaler med spillerne viktig.

NIVÅER
Seniorlagene et resultat av fundamentet og kvalitet i barne- og ungdomslagene

BIDRAG RUNDT LAGENE
Klubbens arbeid med å lage et årshjul for foreldrebidrag på dugnader og andre kampanjer møtt med positiv respons. Vil gi god forutsigbarhet.

MEDLEMSINNTEKTER
20% av klubbens inntekter kommer fra kontingent og aktivitetsavgifter.
Viktig å se på retningen på dette i forhold til tilbudet som gis.
Klubben har satt et arbeidsutvalg som legger fram forslag på årets årsmøte.

UTSTYR
Med unntak av i år hvor det ble innført innkjøpsstopp i vår, har klubben brukt mye penger, over 500.000 på utstyr hvert år.
Nok utstyr med god kvalitet oppfattes som svært viktig for alle lag.
Neste år må spesielt drakter prioriteres.

FLEST
Viktig at klubben gir et tilbud til alle.

BEST
Viktig at tilbudet differensieres utfra interesse, ambisjoner, holdninger og ferdigheter.

LENGST
Ivaretakelse av de som ikke vil satse så mye tid på fotball. Eksempelet med halfstar – laget er et god eksempel på at mange kan fortsette å spille fotball selv om satsingsnivået er mer avslappet.