Mange var skeptiske da erkerivalene Eik og Ørn bestemte seg for å inngå et samarbeid med sine kvinnelag.
I 2017 måtte Eik trekke sitt rekruttlag i 4.divisjonslag, mens Ørn Horten rykket ned fra 2.divisjon. Eik rykket opp og klubbene har i år stilt felles samarbeidslag i 2. og 3.divisjon.
- Vår evaluering er at samarbeidet har fungert godt utfra at vi valgte å være raskt på handlingssiden og satse på et operativt samarbeid allerede i 2018. Vårt sportslige utvalg for kvinner har konkludert med at både sportslig og sosialt har de to spillergruppene fungert godt sammen. Det er utviklet en kultur der treningsfremmøte er mer stabilt og spillergrunnlaget bedre sier Kjetil Ramberg.

Utover i sesongen ble også resultatene tilfredsstillende. 2.divisjonslaget ble nummer to av de klubbene som kjempet om kvalifisering til opprykk og 3.divisjonslaget klarte seg bra.

Hva med planen om en eventuell ny klubb?
- Etablering av en klubb, type Vestfold FK for kvinnesatsing på toppnivå i regi av Ørn/Eik er fortsatt aktuelt. Dette krever mer tid og god planlegging. I løpet av vårhalvåret 2019 må det tas en beslutning om det er grunnlag for en slik satsing.

Vil en såkalt toppfotballsatsing det er snakk om på herresiden i Tønsberg ha betydning for et videre kvinnesamarbeid?
- Nei, det er bekreftet fra både Eik og Ørn at det nåværende kvinnesamarbeidet ikke vil påvirkes av hva som eventuelt skjer mellom Tønsberg – klubbene på herresiden, sier Kjetil.

Ole Jan Skoglund ønsker avløsning som trener, hvem blir ny trener?
- Kim Thomassen er ansatt som en av to hovedtrenere. Han kommer fra jobben som assistent i Toppserieklubben Kolbotn. Kim har også jobbet med kvinnelag og jentelag, samt spillerutvikling i Buskerud. Han har både erfaring bredde og toppfotball og fremstår som en god kandidat til å løfte både lag og enkeltspillere neste år. Børt Rakfjord har to -årskontrakt som keepertrener. Nå jobber vi videre med det øvrige støtteapparatet både hva gjelder trenere og lagledere.

Noe nytt internt i vår egen klubb på jentesiden?
- Som for gutta jobbes det i disse dager med å bemanne alle lagene med trenere. Nytt for neste år er det at vi engasjerer en jentekoordinator og vil ha egen tillitsvalgt i barne- og ungdomsutvalget for jentelagene, avslutter Kjetil Ramberg

Trenerkarriere
Her ser du bakgrunnen til Ørn/Eiks nye trener:
2010:    IL ROS J14
2011:   IL ROS J15
2012:   Amasone j16 (il Ros\Bødalen) (kretsmestere)
2013:   IL ROS G14
2014    IL ROS G16
2015:   IL ROS J14(kretsmestere) + Tine fotballskole - ansvarlig
2016:   IL ROS Damer(Opprykk) + IL ROS J15 + Tine fotballskole ansvarlig og Jenteløftet ( fotballskole for jenter 8-14 år igjennom vinteren)
2017:   Stoppen\IL ROS 3. div- IL ROS 4. DIV, ROS J15 (kretsmestere) ROS J13 (kretsmestere)
2017:   Sonetrener Buskerud
2018:   Assistenttrener Kolbotn kvinner (toppserien) Hovedtrener IL ROS kvinner, Sonetrener Buskerud
Trener C-kurs og Uefa B-lisens.