Jeg vil her rette en takk til dere som er lagledere og ulønnede trenere.
A-lagets lagleder Per Skaue kom med i teamet rundt A-laget da han var 70 år. Neste år er han 80 og er fortsatt aktiv.
Andre har kommet med som lagledere/trenere når sønnen eller datteren begynte å spille i klubben. De aller fleste fortsetter i mange år.
Noen legger ned en kjempeinnsats som lagleder alene, andre er med i team og andre igjen er både lagleder og trener.

Jeg vil rose alle klubbens lagledere/oppmenn og ubetalte trenere for:
- All den tiden de bruker på å legge forholdene godt til rette for både unge og eldre fotballspillere
- At mange strekker seg ekstra for å se, møte og følge opp klubbens spillerne godt utover det man kan forvente
- Foreldrekontakten som gjør at tusen foresatte er informert om og kan ta del i alle aktiviteter

Jeg vil spesielt fremheve evnen mange har til å:
- Forstå at ens eget lag er en del av en større helhet
- Lojalt følge retningslinjer – også når man ikke er enig i beslutningene
- Fremsnakke andre tillitsvalgte og  klubben både innad og utad

Jeg vil applaudere de mange som har bidratt til den fantastiske veksten og prestasjonene i barne- og ungdomsavdelingen fordi de:
- Representert klubben på en flott måte i forhold til motstandere, dommere og andre
- Styrket klubbens omdømme innad og utad ved gode holdninger og verdier
- Skapt kontinuitet og langsiktighet ved  at de har vært og stadig blir med på en reise der daglig tilstedeværelse skaper trygghet for spillerne

Takk skal dere ha!

Kjetil Ramberg
Styreleder
FK Ørn Horten