Det er som kjent to årsmøter i året; ett sent på høsten med alle tradisjonelle årsmøtesaker unntatt regnskap.