Det er som kjent to årsmøter i året; ett sent på høsten med alle tradisjonelle årsmøtesaker unntatt regnskap.

Årsmøtet i februar har regnskap som eneste post på agendaen da fremleggelsen av årsregnskap skal følge regnskapsåret.

Ytterligere informasjon om hva som skal skje på årsmøtet 12. desember kommer seinere.