På bildet over har Lars Anders Berg i Sparebank1 Vestfold Buskerud overrakt gavesjekken til styrelder Kjetil Ramberg.

På tirsdagens gaveutdeling ble Ørn Horten nok en gang tilgodesett med midler fra Stiftelsen i Sparebank1 Vestfold Buskerud. Det er styreleder Kjetil Ramberg meget godt fornøyd med.
- Vi leverte en god søknad på utstyr og materiell til vår barne- og ungdomsavdeling. Samtidig søkte vi om utstyr til vårt utstyrsdepot. For meg er det viktig at vi har godt og nok utstyr til våre mange lag og dette er et viktig bidrag til det, sier Kjetil Ramberg.

Det var totalt tolv lag og foreninger fra Horten og nordre Vestfold som fikk midler. FK Ørn Horten fikk mest av alle; 125.000 kroner.

FK Ørn Horten takker så mye for gaven fra Stiftelsen i Sparebank1 Vestfold Buskerud. Det gjør klubben i stand til å drive et enda bedre barne-, ungdoms- og inkluderingsarbeid i kommunen

På bildet under ser du representanter for alle foreningene som fikk tildelt midler.