Her er en oppsummering fra daglig leder Ørjan Dimmestøl:

Døgncupen har vært en ambisiøs idé hvor vi kombinerer erfaringer fra Per Bredesen Cup og Kanalcup, sammen med sentrale medlemmer sine erfaringer fra Norway Cup og Mariedal Cup. Vi har hatt troen på at dette kan bli noe stort, men det er alltid en usikkerhet og spenning når man gjør noe for første gang.

Enda mer spennende ble det når vi kom sent i gang med å lansere og arbeide med cupen. Kan det gjøres på så kort tid?
Har lagene interesse av denne type cup?
Er dette noe som kan være en fremtidig satsning for klubben?
I etterkant kan vi si helt klart ja til disse spørsmålene. Cupen ble gjennomført med suksess hvor det ikke var større hinder enn at vi manglet en ball eller at noen vafler ble litt harde. Slikt kan vi leve med. Responsen fra lagene som deltok var meget positiv og spillere og ledere ga uttrykk for at de trivdes.

Vi gikk bredt ut og inviterte klubber fra Agder i sør til nord i Hedmark. Hele Østlandet var dekket og mer til. Responsen var også god med telefoner og mail fra klubber fra Kristiansand til Hamar. Totalt ble det påmeldt 32 lag fra fem fylker; Oslo, Buskerud, Østfold, Telemark og så klart Vestfold.

Neste år vil cupen bli større. Mange av klubbene vi tok kontakt med var interesserte, men lagskasser var brukt opp eller det kom litt sent, «men vi vet nå om dere til neste år og vil planlegge å delta da!» var det vi fikk høre.

Da vil vi også være klar for å ta imot nettopp flere lag og gjøre dette større enn i år. For planleggingen i høst og gjennomføringen i helgen ga flust med nyttige erfaringer. Nå vet vi hva som kreves, og det er absolutt mulig å gjøre dette i større skala.

MEN flere må bidra. Cupen ble en suksess fordi noen få ildsjeler gjorde ekstremt mye. Jeg kan ikke få takket nok for alt de har bidratt med. De som stilte opp på dugnad på kort varsel skal også ha en stor takk, både foreldre og A-lagsspillere. Dessverre ble det mye arbeid på få, og slik kan det ikke være.

Denne gangen må vi som klubb ta en god del av skylden med å være sent i gang med planlegging, men neste år vil vi være tidlig ute og da håper jeg vi får se tilsvarende innsats som vi er så stolt over på Kanalcupen og Per Bredesen! Allerede nå kan jeg love at det blir arrangert Døgncupen 2019.

Jeg vil også rette en takk til klubbene i Horten som stilte opp på cupen. Borre som stilte opp med fem lag, samt Nykirke og Åsgårdstrand som også bidro med lag. Skoppum ønsket også å hjelpe til med spillere i en klasse når vi hadde utfordringer. Dette var viktig for å få gjennomført cupen i så stor skala!

Takk til sponsorene av Døgncupen 2018, Betonmast, Privatmegleren Horten, Jafs Horten, Hundekroken, Optiker Rønningen og Circle K Holtandalen, for deres tillitt til satsingen!

Ørjan Dimmestøl
Daglig leder, FK Ørn Horten