Styreleder Kjetil Ramberg forteller at klubben vil gjøre viktige grep og vil spisse oppfølgingen av enkeltspillere i ungdomsalder.
- Nytt i 2019 blir at spillerutviklingen blir utvidet til også å gjelde også de yngste seniorspillerne, sier Ramberg.

Gashi tilbake
Ardian Gashi var sportsjef i klubben fra til han startet i ny fulltids stilling i NFF Vestfold som trenerveileder.
Nå er han tilbake i FK Ørn Horten. Denne gang som instruktør i Ørn Elite, klubbens utviklingsgruppe for ungdomsspillere og unge A-spillere.
- Vi er glade for å ha Ardian på plass i en for oss viktig rolle som instruktør for Ørn Elite. Ardian er god på feltet, han er engasjert og ambisiøs på egne og spillernes vegne. Jeg har store forventninger til hva han kan bidra med av toppfotballinnsikt og faglig påvirkning, sier styreleder Kjetil Ramberg.

Gleder seg
Ardian Gashi går inn i et team av kompetente fagpersoner i en utviklingsavdeling ledet av en utviklingssjef for barne- og ungdomsavdelingen. Det blir ansatt egen sportsjef for senioravdelingen for menn.
Ardian vil være engasjert to økter i uken fra 1. januar.
- Jeg gleder meg til jobbe med de mest ambisjonsrike spillerne i klubben. Klubben er i en sterk utvikling på mange områder og Ørn Horten er en flott klubb å utvikle seg.
Det er bevist gjennom at klubben gjentatte ganger har vist at det er fullt mulig å produsere toppspillere fra Ørnmiljøet.
For meg som trenerveileder blir det også viktig å samarbeide godt med klubbens trenere, sier Ardian Gashi.

Også jentesiden i klubben styrkes vesentlig.
I neste artikkel på hjemmesiden presenterer vi nytilsatt jentekoordinator.