Senior – offensiven forsterkes:

Hva blir forskjellen for senioravdelingen neste år, Kjetil Ramberg?

Styret vil ha en forsterket oppfølging av utvalgte enkeltspillere i senioravdelingen. Det gjelder hospitering av de beste fra 04/03 – troppen til U19 og U19 – spillere opp mot a – stallen.
Men, det gjelder også de yngste a - spillerne. Samarbeidet med videregående skole skal styrkes og hele spillerlogistikken skal kvalitetssikres.

Ansettelsen av Ardian Gashi som instruktør for Ørn elite vil også få betydning for senioravdelingen. De beste spillerne derfra vil få et utvidet tilbud i tillegg til lagstrening

Klubbens nye sportsjef vil ha en hovedrolle ved å binde sammen det trenerfaglige samarbeidet, sier styreleder Kjetil Ramberg.

(Foto: Gjengangeren)

Jeg gleder meg stort til å starte som sportsjef i FK Ørn Horten, sier Andre Syrrist i en kommentar til hjemmesiden. Han har signert en to – årig avtale med Ørn Horten.
For det er altså han, den tidligere hovedtreneren for Larvik Turn og Fram Larvik som blir klubbens nye sportsjef for senioravdelingen. Andre er 47 år, har to barn og er bosatt i Larvik.

Han har spillerbakgrunn fra Sandefjord BK og Fram Larvik i 2. og 1.divisjon og vært hovedtrener i 2.divisjon i fire år for Fram Larvik og tre år i Larvik Turn.

Med studier på idrettshøgskolen og universitet bak seg, som pedagog og i en årrekke fotballærer på Sandefjord videregående skole er det en kompetent sportsjef klubben nå har knyttet til seg..

Hvorfor Ørn Horten, Andre?

Det er flere grunner til det. For det første er klubben interessant. I fotballmiljøet har Ørn Horten nå fått et veldig positivt omdømme for riktige valg.

En offensiv satsing på barn  og ungdomsavdelingen sier mye om langsiktig tenkning og viljen til å skape et godt fundament. A – laget har vært nære på opprykk i to år, og når klubben avanserer i seriesystemet, for det vil skje er det skapt et grunnlag for videre utvikling.

For det andre synes jeg klubben har presentert veldig profesjonelle tanker om hvordan lag og enkeltspillere skal utvikles. Derfor er innholdet i stillingen faglig interessant.

Som hovedtrener i 2.divisjon for Fram Larvik i fire år skulle jeg gjerne hatt en slik funksjon som sportsjef rundt meg. Jeg gleder meg til samarbeidet med Kjell Andre og resten av teamet i senioravdelingen, sier Andre.

Hva blir det viktigste du bidra med?

Jeg vil ha en koordinerende rolle ovenfor trenerne. Det gjelder a – lag og U19 – lag. Vi skal skape et samarbeid både når det gjelder det treningsfaglige og når det gjelder spillerlogistikk.

Jeg tenker at jeg er god på å skape lag og laget her blir det med oss fagfolk som skal jobbe sammen.

Hva tenker du om klubbens muligheter videre?
Ørn Horten har jo allerede vist at klubben kan legge et godt grunnlag for utvikling av framtidige toppspillere. Julian Kristoffersen og Adnan Hadzic er gode eksempler på det. To lag i finalen i Dana Cup, kretsmesterskap og interkrets – seire, stor leverandør til kretslag og landslagsskolen  sier mye om potensiale.
Som sportsjef vil jeg jo allerede neste år stifte bekjentskap med ikke bare a – og U19 – spillere, men også med ambisjonsrike spillere fra et sterkt 04/03 – miljø.

Når a – laget først rykker opp er fundamentet nå på plass.

Vi kom jo også i en interessant avdelingen uten klare opprykkskandidater. Her er det store muligheter, sier en offensiv Andre Syrrist.

Andre starter 1. januar, men vil møte teamet rundt a – og U19 – laget før jul. Han skal ikke ha daglig ansvar for trening, kamper og daglig spilleroppfølging. Laguttak, spillerdisponering og oppfølging vil som før være trenerstyrt.

Sportsjefen skal primært være en ressursperson for trenerne og styrke avdelingens faglige fundament.

Sportsjefens oppgaver kan defineres slik:

PLANER

  • Bidra til utvikling, oppfølging og sammen med trenerne evaluering av trenernes sportslige sesongplaner brutt ned i månedsplaner. Evaluering sammen med trenere
  • Premissleverandør når det gjelder langtidsplanlegging på sportslige områder på oppdrag av sportslig utvalg og styret

SPILLERE

  • Binde sammen spillerlogistikken sammen med trenerne. Hospitering, mengde og matchingsnivå. Kvalitetssikre a) intern rekruttering og b) ekstern rekruttering
  • Spillerutvikling når det gjelder a) bidra til å at det blir laget utviklingsprofiler på kort og lenger sikt for en gruppe spillere som gis spesielt fokus, b) Bidra til å samordne påvirkning i forhold til lagstrening, gruppetrening og fotballinnhold på videregående skole sammen med trenerne

TRENERSAMARBEID SENIORAVDELINGEN (a, rekrutt og U19)

  • Trenersamarbeid når det gjelder a) faglig opplegg, b) hospitering, c) matching og d) annen faglig samhandling og utvikling

TRENEROPPFØLGING

  • Diskusjonspartner for trenerne når det gjelder a) treningsplanlegging, b) spillestil og spillerdisponering, c) spillersamtaler, d) kampledelse og e) annet faglig innhold

Sist gang Andre Syrrist møtte Ørn Horten var i 2013. Han trente Larvik Turn og vant både på Lovisenlund og i Lystlunden.
Hvem som vant til slutt og rykket opp? Dumt spørsmål ... FK Ørn Horten selvfølgelig!