REGNSKAP 2018 
Presentasjon av regnskapet for 2018 skjer i februar/mars (2019), da vi følger regnskapsåret for dette.