Vi vil seinere legge ut mer fra Ørn Hortens årsmøte, men her er første rapport, med styresammensetting, utmerkelser, og nederst finner du styrets årsberetning. 

For 2018 fikk følgende lag/personer utmerkelser:

Årets lag

Gutter14

Årets A-lagsspillere

Thomas S. Knutsen

 

Renate Habbestad

Årets unge spiller, jente

Kajsa Bagstevold

Årets unge spiller, gutt

Olaves Fuglem

Årets jentespiller

Maja Ytterbø

Årets guttespiller

Dennis Gjengaar

Helge Fjelds keeperpris

Eirik Åbjørsbråten

Ketil Strand Kristiansen minnepris

Ane Eide Eriksen

Administrasjonspokalen

Jon Prosvik

 

Ørn Hortens styre for 2019

Leder

Øyvind Alnæs

Nestleder

Geir Lothe

Styremedlem

Hege Jonas

Styremedlem

Børt Erik Fuglem

Styremedlem

Marius Bjerkeskaug

Styremedlem

Thomas Knutsson Bruun

Styremedlem

Truls Råen

Styremedlem

Velges på årsmøtet i  februar

Her er styremedlemmene som var tilstede på årsmøtet. Fra venstre Geir Lothe, Truls Råen, Øyvind Alnæs, Hege Jonas og Marius Bjerkeskaug
Bilder: Knut G. Bjerva

Kjetil Ramberg ble takket med langvarig stående applaus for sin fabelaktige jobbb som styreleder de side 2 1/2 årene. Her overrekker han klubba til den nye styrelederen Øyvin Alnes.

Flere bilder fra årsmøtet finner du på Ørns Facebookside HER.


STYRETS ÅRSBERETNING

Styret har bestått av: styremedlemmene Linda Jakobsen, Børt-Erik Fuglem, Geir Lohte, Marius Bjerkeskaug, Annette Grasmo Bergman, Øyvind Alnæs, nestleder Atle Hovde og styreleder Kjetil Ramberg.

Det har vært avholdt 12 styremøter og to styreseminarer. I tillegg kommer en rekke andre møter der deler av styret har hatt arbeidsmøter og andre møter der representanter fra styret har deltatt.

Det har i perioden vært gjennomført to medlemsmøter. Dialogen og først og fremst informasjonen mellom styret, tillitsvalgte og  medlemmene er intensivert ved bruk av sosiale medier.

Styret har i år hatt hovedfokus på disse hovedområder:
1. Strategiprosess
Styret vurderte at klubben hadde behov for en plattform for langsiktig perspektiv for utvikling på alle strategiområder.

Styret inviterte derfor inn til en åpen prosess ved  medlemsmøter, andre møter, mail – utveksling, invitter til debatt på hjemmesiden og facebook . Styret har også prioritert denne prosessen i sitt interne arbeid.

2. Utviklingstiltak og pilotprosjekter
I løpet av året er det satt i gang et nytt lag, Ørn United. Dette er et tilbud til fotballinteresserte unge som får tilbud om trening en gang i uken under ledelse av Thomas Knutsson Bruun.
Tilbudet er gratis og uforpliktende. Frivillighetssentralen har støttet tiltaket økonomisk.

Døgncupen er klubbens nye tilvekst på arrangementssiden. Fotball 24 timer i døgnet for aldersbestemte klasser. I årets debut deltok 32 lag. Tilbakemeldingene har vært svært gode fra de deltakende lagene.
Cupen ga et overskudd på over 90.000.

3. Økonomi
Strategien for klubbens økonomiske drift har vært å satse på vekst. Gjennom vekst i økonomien skal det skapes overskudd for å styrke egenkapitalen.
Klubbens økonomi ble styrket gjennom 2017 og estimatet for 2018 tilsier at målet om å levere nok et overskudd er realistisk.

Sportslig har det gjennomgående vært en god sesong for klubben.
Seniorlaget for menn kjempet om opprykk til siste kamp og ble nummer 2. Sarpsborg 08 ble for sterke i 2.runde i NM. Rekruttlaget for menn endte midt på tabellen. U19 – laget.

Trenerteamet for senior, menn har vært hovedtrener Kjell Andre Thu med Trym Bergman som assistenttrener og Børt Rakfjord som keepertrener. Børt er også keepertrener i bu – avdelingen.
Juniortrenere har vært Sven P. Solbakken og Joakim Karlsen.

Seniorlagene for kvinner har i 2018 samarbeidet med Eik Tønsberg. 2. divisjonslaget ble nummer 2 av de to lagene som kjempet av om kvalifisering til 1. divisjon. 3. divisjonslaget endte midt på tabellen i 3. divisjon.
Samarbeidet med Eik videreføres i 2019.
Trenerteam for senior kvinner har vært Ole Jan Skoglund og Per Willy Nilsen.

I barne– og ungdomsavdelingen har veksten vært stor, resultatene gode og aktiviteten rekordhøy.
To lag i finalen i Dana cup, 04 og 05 – lagene på guttesiden er historisk bra. Interkrets – spill ble det for 02/03 og 04 på guttesiden. 04 – laget ble kretsmester og interkretsmester og endte på 2. plass i Adidas Cup som regnes som uoffisielt NM.
Også andre lag, både i gutt – og jenteklassene har levert gode prestasjoner i seriespill og cuper.
Ørn elite har gitt et tilbud til de mest ambisjonsrike spillerne.

Like viktig er den store aktiviteten i klubben der barn og unge gis et tilbud som er sosialt godt og der rammene er trygge.

Nytt av året er også halfstar – laget. Dette var et tilbud til ungdommer som ønsket å ha en noe mer fleksibel holdning til treningsaktivitet. Laget ble en stor suksess i høstsesongen og ordningen videreføres.

Styret mener det er viktig å stimulere ungdommene til selv å medvirke og ta ansvar. Truls Raaen takkes spesielt for initiativ og jobben han har gjort.

Veksten i klubben er stor. Nær 600 aktive er fordelt på senior menn, kvinner og barn – og ungdomslagene.

Samarbeidet med Sammen for Horten er videreført. Tilbudet er åpent og inkluderer nå alle klubbene i kommunen.
Neste år gis det et tilbud til to yngre årsklasser enn i år.
Ambisjonsrike jentespillere får et felles tilbud i Sammen for Horten.
Samarbeidet har også keepergruppe.

Sportsjef i klubben fram til 1. september har vært Ardian Gashi. Han startet da i ny jobb i NFF Vestfold som trenerutvikler.

PB–cupen og ikke minst Kanalcupen har nok en gang vært gjennomført på en gode måte.
«Best ever» ble det sagt om Kanalcupen.
Klubbens cuper er viktig når det gjelder omdømme, de viser klubben fram på en flott måte.

Styret har hatt stort fokus på anleggsutvikling i året som har gått. Det er bra at det er nytt lys på hovedbanen og at kommunen har budsjettert med nytt kunstgressdekke og undervarme neste år.
Initiativet klubben tok når det gjelder et eventuelt Idrettens Hus har fått positiv mottakelse. Kommunestyret  har nå vedtatt et forprosjekt for å utrede interesse, behov og muligheter.

Klubben har to av sine medlemmer i NFF sentralt og NFF Vestfold. Torleiv Sandvik sitter i styret i NFF Vestfold, Silje Vaadal er styremedlem i NFF og Torleiv Sandvik er valgt inn i NFF’ s valgkomite som representant fra Divisjonsforeningen.

Styret vil takke alle tillitsvalgte, trenere og hjelpere i stort og smått for viktige bidrag til klubbens drift i 2018.12.12

Vi mener klubben nå har en solid plattform for å ta neste steg.

Horten 12. desember
Styret