Det var Torbjørn Eriksen som presenterte Valgkomiteens innstilling, og de 70 tillitsvalgte ble valgt ved akklamasjon. Lagledere/trenere for de yngre lagene blir valgt på årsmøtet i slutten av februar.

Vi presenterte styret i går, og under følger resten av vervene som ble besatt.

Team senior, kvinner
Renate Habbestad
Danielle Almeida
Rikke Pedersen
Ida Alnæs 

Team senior, menn
Frode Arnesen
Roar Malmquist
Jan Erik Horntvedt
Svein Harald Riisnæs
Trym Bergman

Team barn – og ungdom
Erik Sagvik
Jørn Magne Nilsen
Trude Lavik

Team spillerutvikling
Ane Eide Kjærås
Atle Hovde
Geir Ludvigsen
Even Eide Eriksen
Harald Riisnæs
Ragnar Wold
Bjørn Kåre Falkenberg
Petter Bagstevold
Kjetil Aasebø

Team adm. bistand
Anne B. Perskaas
Gunnar Perskaas
Jørn Vego
Jon Prosvik

Team kontroll
Solfrid Bjerkeskaug
Bjørn Erik Teigen

Team vedlikehold
Arvid Pedersen
Jon Prosvik
Svenn Christiansen
Egil Moen

Team miljø
Julie Johnsen Kjetså
Vibeke Ortveit
Thomas Knutson Bruun

Team anlegg
Atle Hovde
Roar Jalland
Torleiv Sandvik
Ole Hansen

Team cuparrangement
Bernt Ove Finsveen
Eddie Bjerkeskaug
Bjørn Fredriksen
Daniella Espeseth Dahlen
Jørn Vego
Roar Malmquist
Roy Tore Johnsen
Jan Erling Bruun
Tommy Bakke Kaalstad

Team kamparrangement
Torbjørn Eriksen
Dag Skullestad
Jan Tore Figved
Tom Knutsen
Svein Harald Riisnæs
Bjørn Bergmann

Team hjemmeside/sosiale medier
Knut G. Bjerva
Jacob Tandberg
Børt Erik Fuglem
Eddie Bjerkeskaug
Daniel Eliassen 
Svein Roppestad

Lovkomite  (2018-2023)
Roar Jalland
Eddie Bjerkeskaug
Svein Roppestad

Ordenskomite (2018-2023)
Roar Jalland
Eddie Bjerkeskaug
Svein Roppestad

Øvrige funksjoner/representasjon
Katalogisør:                        Ole Branstad
Kandidat idrettsrådet:      Ole Hansen
Dommerkontakt:               Jørn Vego
Kontakt kommunen
daglig drift anlegg:             Bjørn Robert Paulsen
Styret i ØVE AS:                  Styreleder