Ørn A-Å er et nytt punkt i hovedmenyen. Ved å trykke inn på denne siden kan man enkelt finne frem til den informasjonen man trenger. Har man spørsmål om Aktivitetsavgift går man under A. Siden man gjerne bruker forskjellige benevnelser så er det noe som ligger inne flere steder. Så går man til M og så på Medlemskontingent vil man komme til samme informasjonssiden.

 

- Målet med dette er at man skal slippe å spørre administrasjonen om informasjon som allerede er tilgjengelig. Samtidig handler dette om å skape en tilgjengelighet på informasjon. Det er svært frustrerende å lete etter informasjon og ikke finne det, sier daglig leder Ørjan Dimmestøl.

 

- Nå er det også viktig å ta med at vi fortsatt jobber med dette. Noen av sidene er ikke linket inn enda. Det er fordi vi ikke har informasjon om det temaet i dag, men mener det er viktig å få med i oversikten.

 

Siden verktøyet fortsatt er under utvikling så oppfordrer vi derfor alle som har innspill og kommentarer til listen om å sende dette på mail til orjan.dimmestol@orn-horten.no. Slik vil det bli mye lettere å finne frem til informasjon.

 

Bli kjent med Ørn A-Å her: https://orn-horten.no/category/42