Det betyr at Ørn kan fortsette å nyte godt av hans kompetanse og erfaring som trener, leder og spillerutvikler. Kjetil inntar en deltidsstilling, og vil ha som jobb å utvikle barna- og ungdommene i klubben. Dette vil øke klubbens muligheter til å nå de mål vi har satt oss i klubbens strategiplan for 2019- 2023 betraktelig. Samtidig vil Kjetil bidra til kontinuitet i ledelsen av klubben. Og ikke minst vet vi alle at Kjetil har et stort hjerte for Ørn Horten, gledes styrelederen.

Kjetil Ramberg har lang fartstid i Ørn, og er nå glad for å ta fatt på den nye utfordringen.

– Først er fremst velger jeg Ørn fordi det er helt riktig klubb for meg, og fordi oppgavene er faglig utfordrende Fra jeg trente aldersbestemte lag i Ørn på tidlig 80-tallet, har jeg jeg tenkt fag og aldri sett en kamp uten trener-brillene på. Det fordi jeg synes fotballfaget er interessant: å oppsøke trenermiljøet for å diskutere, lese mye litteratur, følge med på all utvikling og oppsøke forskning og dokumentasjon på ulik treningsmetodikk, sier Ramberg.


Kjetil har flere ganger vært i klubbstyret, senest som styreleder fra 2016 til utgangen av 2018. Han tar med seg mange av erfaringene fra styret inn i ny jobb.

 

– Det er først og fremst mange likheter mellom de to jobbene. Det å få folk til å jobbe sammen, skape en tydelig retning, ha handlekraft og foreta riktige prioriteringer. Forskjellen for meg blir å kunne fokusere på å jobbe faglig sammen med trenerne, sier han.

Hvordan vil du prioritere i jobben som utviklingssjef?

 

Det blir en rask avslutning av arbeidet med sportsplanen og så en presentasjon ovenfor trenerne. Klubben skal få en felles faglig plattform, men der trenerne også har metodefrihet til å prege trenerjobben med sin spisskompetanse og personlige signatur.  


Han fortsetter:

 

– Vi skal ha robuste lagmiljøer der vi ser barn og unge ikke bare som spillere, men som små og litt større mennesker.I spillerutviklingen skal vi fokusere på detaljer. Med en helhetlig modell for spillerutvikling skal klubben få en struktur på dette området.

– Vi må også se på hvordan vi skal håndtere den sterke veksten klubben har hatt de siste årene. Det er flott å være attraktive og å ha mange spillere og det er vår forpliktelse å gi alle et godt tilbud, men det er samtidig krevende for oss som klubb, reflekterer Ramberg.

I Ørns nye strategiplan er et av målene at klubben i 2023  skal være blant de ledende klubbene i landet på arbeid med barn og unge. Det er en overkommelig utfordring, slår den nye utviklingssjefen fast.

Det er fullt mulig å nå målet vårt. Klubben bruker allerede veldig mye penger og gjør allerede mye bra, men det er et stort potensiale som ikke er hentet ut i barn – og ungdomsavdelingen. De såkalt store klubbene har større økonomiske muskler enn det vi har.

Han utdyper:

 

–  Vi skal derfor jobbe smartere, utvikle bedre verktøy og få mer kvalitet ut av hver krone. Da vil våre spillere oppleve mer mestring, ha det gøy i en cool klubb og de beste vil i tillegg få veldige gode rammer. Ørn skal være en klubb som skal kombinere bredde og elite, og det blir spennende å se hvor langt vi kommer på fem år og hvor fort vi tar det første store steget. Mye vil skje allerede i år, lover Ramberg med tro i stemmen.

 

Han blir imidlertid mer alvorlig i blikket på spørsmål om den største utfordringen er, men han nøler ikke et sekund.

 

– Det er en faktor som er kritisk og det er anlegg. Vi MÅ ha gode treningsforhold for å gjennomfører gode treninger og gi spillerne det tilbudet de fortjener. Klubben jobber godt opp mot kommunen, og det må komme en kraftig forbedring i år med nytt dekke, nyttlys på treningsfeltet og undervarme. På ikke veldig lang sikt må vi ha ambisjoner om å få en fullskala fotballhall, avslutter klubbens nye utviklingssjef.

Kjetil har topptrener-utdanning fra NFF fra 1992 og ble også valgt ut til å delta på Olympiatoppens Vinnerledelses-seminar.

Han har vært trener på heltid i flere år både Nord-Norge (opprykk med FK Lofoten), i Trøndelag med Stjørdals/Blink og i Vestfold som forbundsinstruktør i NFF Vestfold. Der jobbet han med spiller – og trenerutvikling.

Han har også trent flere Vestfold – lag til opprykk. I 2004 overtok han som hovedtrener for Ørn Hortens A-lag i 2.divisjon rett før seriestart. Han var også utviklingsleder i Sandefjord Fotball i tre år.

Kjetil har skrevet bøkene «Mentale løft – løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon», «Motvind er til for å seile i» i NHO – prosjektet Arbeidskraft uten merkelapp og «Innsyn=utsyn».

Han har jobbet i egen virksomhet i Norge og også i Danmark siden 2003. Han har forelest, blant annet på Universitet i veiledning og kommunikasjonsfag og ledet store prosjekter med blant annet unge sosialhjelpsmottakere som målgruppe.

Han har også jobbet  med metodeutvikling for blant annet IMDI og da spesielt med ressursavklaring som hovedtema. Nå tar Ramberg fatt på jobben som utviklingssjef i Ørn-Horten