Hvordan sendes faktura?

Faktura sendes ut via mail, og det er viktig at man sjekker søppelposten ved jevne mellomrom i kommende periode i tilfelle faktura skulle havne der.

 

Satsene

Medlemskontingent er fast 600kr for alle spillere.

Ved årsmøtet 12. desember 2018 ble satsene for aktivitetsavgift for de 3 yngste klassene nedjustert. Dette synliggjør klubbens ønske om å holde kostnadene nede og vi går i mot strømmen i en tid hvor andre klubber øker sine kontingenter. De nye satsene for aktivitetsavgift er:

5-7år 1000kr
8-10år 1400kr
11-12år 1600kr
13-16år 2750kr
17år og eldre 3000kr

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gir 20% rabatt på aktivitetsavgiften. Alle medlemmer faktureres på lik linje og man må selv trekke fra søskenmoderasjon ved betaling. Dessverre får vi ikke gjort det ved fakturering da vi fakturerer per gruppe.

 

Betaling

Det finnes flere løsninger for betaling, om man ikke har mulighet til å betale hele faktura med en gang.

Delbetaling er mulig. Da er det svært viktig at man gir beskjed på mail til medlemmer@orn-horten.no om at man har behov for å dele opp betalingen. Så kan man gjøre en avtale.

NAV kan dekke kontingent og aktivitetsavgift utfra retningslinjene de har for slik støtte. Den enkelte foresatte må selv ta kontakt med NAV for å undersøke og eventuelt søke om slik utgiftsdekning. For spørsmål som klubben kan bistå med; ta kontakt på medlemmer@orn-horten.no.

Frivillighetssentralen var en god bidragsyter i 2018 og sørget for at mange kunne få støtte til sin faktura. I 2019 er det enda ikke klart hvor mye penger som er satt av til dette, og sannsynligvis blir det nok endringer i ordningen. Dette vil bli informert om via lagledere når det er klart.

 

Retningslinjer

Alle tillitsvalgte (dvs. de som velges på årsmøte) må være medlemmer av klubben. De skal uten unntak betale kontingent!

Ingen spillere fra senior til yngste lag skal spille kamper (det gjelder alle type kamper) før kontingent er betalt.

Spillere som kommer til klubben fra andre klubber i løpet av sesongen skal betale kontingent før de er spilleklare.

Spillere som forlater klubben i løpet av sesongen skal kreves for utestående kontingent og aktivitetsavgift. (Kontingent skal betales innen forfall, men dersom det ikke har skjedd gjelder det samme her. Ingen spillere skal fristilles før de har gjort opp for seg)

Spillere som kommer til klubben i løpet av sesongen betaler full kontingent og minimum halv aktivitetsavgift.

 

Hva går medlemskontingent og aktivitetsavgift til?

Dette er et spørsmål som dukker opp med jevne mellomrom som er viktig å informere om i denne anledning. Det er vanskelig å bryte ned i konkrete tall for hvert lag. Det vi kan si er at medlemsinntektene er budsjettert til 1.300.000kr hvor ca 800.000kr er inntekter fra barn og ungdomsavdelingen. På samme tid er kostnadene til samme avdeling 2.200.000kr.

Hvilke kostnader som hører til hvert lag er vanskelig å konkretisere da det kan variere fra år til år. I 2019 vil vi gjøre en større investering i utstyr da det er en prioritet.

For samtlige lag er det kostnader forbundet med: Utstyr (fotball, vester, drakter etc.), baneleie, kompetanseutvikling, felleskostnader (Ørnhuset, administrasjon). Lagene får også støtte til å delta på to cuper årlig. Klubben dekker påmeldingsavgiften til en helgecup og en innecup. Dette er i tillegg til Ørns egne cuper (Per Bredesen Cup og Kanalcup).

For ungdomslagene får man også betalte trenere, seriepåmelding og klubben betaler dommerregningene.  

 

Ved ytterligere spørsmål kan man sende mail til medlemmer@orn-horten.no