Over femti personer fra tilstede. Det ble debattert i grupper og presentert erfaringer på kloke grep i plenum. Ørn-Horten var representert ved Patrick Søderstrøm, Ane Eide Kjærås, Even Eide Eriksen og Kjetil Ramberg.

Ørn er kommunens største integreringsmiljø og med 1000 medlemmer, 600 aktive og 50 lag har Ørn Horten et spesielt ansvar for inkludering. Flere av klubbens tiltak ble presentert på konferansen. Både utstyrsdepotet, oversettelse av informasjon til flere språk og samarbeidet med Frivillighetssentralen ble løftet fram som gode eksempler på vellykkede grep for å inkludere og tilrettelegge, men også nye tilnærminger til lag ble nevnt, kan utviklingssjef Kjetil Ramberg fortelle.

– Vi opplever nå en motsatt trend av det mange andre idrettslag og foreinger opplever. Vår vekst i antall spillere er rekordstor. Blant våre ungdomslag er vi nå 200 aktive og spillerne fortsetter lenger i klubben enn tidligere. Erfaringene med "Halfstars-lag" hvor spillere som har et mer avslappet ambisjonsnivå kan delta 1-2 aktiviteter i uken har vært vellykket og vi vurderer nå å utvide dette tilbudet, sier Kjetil Ramberg.

Samarbeidet med Frivillighetssentralen har vært viktig for klubben. Frivillighetssentralen bidrar med midler til  familier som sliter økonomisk og har bidratt der ordningene fra NAV ikke strekker til eller foreatte faller utenfor regelverket.

– I tillegg til støtteordninger er det også slik at klubben tar regningen i de tilfellene det er helt nødvendig Samtidig er det en balansegang mellom en raus holdning fra klubben og økonomiske realiteter, sier Ramberg, og understreker at det må være et samarbeid mellom klubben og kommunener å finne ordninger - gjerne sammen med NAV - for å legge tilrette for aktivitet for barn og unge uavhengig av familienes økonomi.

Ørn Horten ønsker å være endel av Allemed - opplegget. Med vår størrelse, våre erfaringer og kompetanse stiller vi oss disponible ovenfor kommunen til å være med på pilotprosjekter og forsøksvirksomhet. Et dypdykk når det gjelder hva som skal til for å få alle med over tid er faglig interessnt og viktigt del av klubbens identitet i Horten , for Horten og med Horten.

Vil du lese mer om Allemed kan du gå inn på allemed.no