Årsmøtet i mars tar for seg supplering av de utvalg med tillitsvalgte som allerede ikke var på plass i høst, likeledes blir det supplering til styret samt gjennomgang av regnskapsresultat 2018. Vel møtt Ørnhuset onsdag 6.mars kl. 19.00