Ifjor sommer etablerte klubben et nytt tilbud for spillere som ønsket

et litt mer avslappet aktivitetstilbud. "Halfstars" ble laget kalt og

bestod av spillere født i 2002. Responsen var veldig god og ved

inngangen av årets sesong er det 20 aktuelle spillere og flere melder

stadig sin interesse.

 

–  Dette er å ta spillerne på alvor og gi et tilbud tilpasset

aktivitet og ambisjonsnivå. Pilotprosjektet var så ifjor vellykket at vi

nå utvider tilbudet, sier utviklingssjef Kjetil Ramberg. I år vil også

spillere født 2004 og 2003 få muligheten til et tilsvarende opplegg.

 

"Halfstars”-laget i fjor meldte på lag i høstsesongen. Interessen var

stor ved oppstart, kan initiativtaker Truls Råen fortelle.

– Vi har sett at dette er et tilbud som fenger mange, og vi har hatt det veldig gøy i vår første sesong. Vi tok nivået greit, og leverte sportslig en god sesong. Det viktigste, synes jeg, er derimot hvordan vi umiddelbart merket et sterkt lagsamhold.

Han utdyper:

– Spillerne har følt et stort ansvar og tilhørighet til prosjektet, fordi man styrer det meste selv. Når man har en spillende trener og støtteapparat føler alle et ansvar for å dra lasset sammen, ,og vi har hatt det veldig gøy det første året. Nå skal vi teste oss på seniornivå, sier Truls Råen

Nå er det altså stadig flere som spiller fotball lenger i klubben, mye fordi det gis tilbud om fleksible opplegg.

 

– Jeg synes det er mange positive sider ved det tilbudet vi når har utviklet. At vi kan gi et tilpasset tilbud er viktig, men jeg mener også tanken vår bak at unge spillere kan ta mer ansvar er riktig. Vi ga spillerne ifjor stort ansvar og myndighet til å drifte lagets aktiviteter selv. Klubben administrerer, bidrar med nødvendig logistikk og økonomi, men utover det er det mye motivasjon og læring i å kunne få medvirke og styre mye av innholdet. Så får vi bidra med personell utfra behov og ønsker fra ungdommene, sier Kjetil.

 

  1. februar blir en samling for alle spillere født 2003 og 2004 som har

lyst til å bruke mindre tid på fotball, mens fortsatt vil spille i Ørn

Horten. Truls Råen, initiativtaker til "Halfstars" - laget ifjor vil

fortelle om sine erfaringer. Thomas Knutson Bruun, medlem av både

styret og miljøutvalget vil også representere klubben. Trening for det

nye laget blir startet opp i uke 10. Laget vil delta i vanlig seriespill

i kretsen.

 

Alle 2004 - og 2003 - spillere som ønsker å høre mer om opplegget

og/eller spillere som ikke har spilt fotball på en stund er velkomne til

det åpne møtet på Ørnhuset 26. februar 19.00