Det er stor aktivitet på kretsnivå i februar. Det er tatt ut flere 
tropper og vår klubben er svært godt representert. Hele 11 spillere er 
tatt ut. I 2003 - klassen deltar Markus Jonas og Jonathan Reiersen. I 
2004-klassen deltar Dennis Gjengaar, Sander Engesveen, Isac De Lange 
og Adnan Kvrgic.
I 2005 - klassen er det tre gutter og to jenter som er 
tatt ut : Syver Arnesen, Mohammed Reza, Kamba Kalala Tumba, Alina Gashi 
og Julie Holm Edvardsen. Uttaket gleder utviklingssjef Kjetil Ramberg.


Det er bare å gratulere de som er tatt ut. Det er spennende 
spillertyper med gode ferdigheter, alle sammen. Samtidig vil jeg 
presisere at slike uttak kan være marginale. Også andre av klubbens 
spillere bør være aktuelle for slike kretstiltak. Både de som har kommet 
med og de øvrige som vet de har potensiale bør tenke likt; ta det som en 
motivasjonsfaktor for å jobbe godt over tid, sier utviklingssjefen.

- Er det viktig for klubben å være representert på slike samlinger?

- Det aller viktigste er at vi internt jobber målrettet og langsiktig 
med våre spillere. Det vil si ha kvalitet i det daglige treningsarbeidet 
og tilføre trening og matching som utfordrer spillerne. Dette gjelder 
både på lagsnivå og Ørn elite. Summen av det klubben og spillerne legger 
ned av kvalitet gjør antall uttatte spillere til krets - og 
forbundstiltak. Det er artig å bli tatt ut og for klubben å ha med mange 
spillere selvsagt, men dette er bare tidlige høydepunkter for de som vil 
satse mye og lenge, understreker han.

Det er blitt vanligere å gi spillerne sjansen tidligere, og det er en trend i Europa at spillere tidlig søker førstelagsfotball, men Ramberg ber spillerne ha is i magen.

- Jeg har noen ganger oppfatningen at disse kortsiktige målepunktene som 
blant annet slike utttak er tillegges altfor stor vekt blant spillerne. 
Etterhvert som vi har vektlagt det langsiktige i vår spillerutvikling 
mer og bedre, synes jeg spillerne modnes på dette. De skjønner at det 
viktigste er å prestere på hver eneste trening og kamp uavhengig hvor og 
med hvem det er, og at det til slutt er det viktigste for 
fotballkarrieren.

Han fortsetter:

- Av alle de som er tatt ut til kretstiltak, talentleir 
eller landslagssamlinger i regi av NFF er det noen få som når helt fram 
til toppnivå. Så er det vårt ansvar som klubb å sørge for at våre 
spillere har optimale utviklingsmuligheter, både de som er tatt ut nå og 
de som enten blir tatt ut senere eller blir toppspillere uten å ha 
deltatt på den type aktiviteter. Den siste gruppen består også av 
spillere jeg mener kan gå hele veien,  sier Kjetil. Han ønsker samtlige 
uttatte spillere lykke til med kamper i helga.