Som kjent så var det natt til mandag 25. mars et innbrudd på Ørnhuset. Det var ingen skader på bygget, og det var en safe som tilhørte 10-12-gjengen som var forsvunnet og denne inneholdt i underkant av 10.000 kr.

Politiet satt raskt i gang etterforskning, og tirsdag ettermiddag 26. mars fikk de en tilståelse. Politiets oppfølging og håndtering av saken har vært svært god, og det var en effektiv hånderting av saken.

Dermed er det viktig nå å komme med en oppfordring til alle som er involvert i Ørn Horten, men også alle andre som diskuterer saken.

 

Det må bli slutt på spekulasjoner og anklager!

 

Jeg har fått høre om personer som aldri har vært knyttet til saken som er beskyldt av uvitende om å ha gjennomført innbruddet. Sammen med beskyldningene kommer det grove begrunnelser.

Hva er hensikten med dette?

Dette blir vondt for den det gjelder og den personens familie. Det kan i ytterste konsekvens være skadelig for den personen som er uskyldig, men allikevel får slike grove beskyldninger mot seg. Det kan få konsekvenser både i arbeidsliv og privatliv. Alt på grunn av noen rykter som oppstår fra intet.

Etter mitt skjønn er det heller ikke en hensikt å diskutere hvem som er skyldig uavhengig av om personen er det. Den norske rettsstaten har politiet til å gjøre den jobben.

Vår jobb som klubb og samfunn er å ta vare på alle berørte i saken. Vi må huske på at det er en uskyldig tredjepart i form av familie og venner som nå har en tøff tid.

 

De skal vite at de alltid er under Ørn sine vinger, og vi ønsker å hjelpe dem der vi kan.

 

Når det gjelder den som nå har innrømmet forholdet så har jeg tro på rehabilitering. Det skjer ikke ved å snakke rundt om hvem, hva og hvorfor. For den skyldige får sin straff. Etter det må man som samfunn, og klubb, strekke ut en hånd og åpne for dialog. Med tiden ønsker jeg å gi en tilgivelse. Hvor lang veien er dit vet man aldri, men for meg er det et naturlig mål som man jobber mot sammen.  

Ber nå alle som ikke er involvert om å la denne saken ligge, så vil administrasjonen og styret i klubben sammen med politiet finne ut av veien videre.

 

Sammen. Alltid. Uansett.

 

Ørjan Dimmestøl
Daglig leder FK Ørn Horten

 

Gjengangerens sak om oppklaringen her

Les også saken om innbruddet her.