Klubben har satt i gang et pilotprosjekt for å gi ungdomsspillerne klubbdommer-kurs. Nylig deltok 34 eller tilnærmet alle klubbens ungdomsspillere på jentesiden på kurs.

 

- Dette gir oss dommere til å dømme kamper med yngre lag og i våre mange cuper, sier Kjetil Ramberg, utviklingssjef i klubben. For oss handler det også om å gi spillerne innblikk i dommer-rollen som endel av skoleringen som spiller. Erfaringen med det første kurset, der NFF Vestfold stilte med instruktører gjøre at vi ønsker å lage en oppfølging der guttespillere i samme klasse skal ta klubbdommerkurset.

 

   -Jeg er veldig godt fornøyd med fremmøte, sier jentekoordinator Kjell A. Hansen. Jentene responderte godt på kurset og det var bra utbytte.

 

På bildet under ser vi jentene på klubbdommerkurs. Nederst underviser Ingolf Thoresen fra NFF Vestfold. Den andre instruktøren var Jåkon Bondal.