I denne videoen forklarer daglig leder Svein Erik Zeiffert Mortensen hvorfor de støtter A-laget: