Fra lunsj fredag til lørdag kveld var det tett program. Fredag ettermiddag og kveld var det svært kompetente gjesteforelesere utviklingssjef Kjetil Ramberg hadde invitert. Trenerlegenden Roger Gustafsson (hovedtrener for IFK i glansperioden på 90-tallet og akademisjef i en årrekke) og Jonas Olsson (også han tidligere IFK-trener, Sogndaltrener og nå akademisjef i IFK) delte sine erfaringer. Andreas Karlsson, akademisjef i Ørgryte avsluttet kvelden med en presentasjon av klubbens ungdomsvirksomhet.

 

(Andreas Karlsson fra Ørgryte)

 

- Flott å bli møtt på en så positiv og faglig engasjerende måte, sier Kjetil. Både IFK og ØIS var i forkant utfordret på ulik tematikk og faglig vekting slik at vi fikk i gang god refleksjon for lørdagens gjennomgang av vår egn sportsplan.

 

TOPP FORELESERE

Bjørn-Robert Paulsen deltok på turen som både tillitsvalget og sponsor.

- Jeg visste jo på forhånd at barn- og ungdomsavdelingen er veldrevet, men jeg må nok innrømme at jeg likevel er overrasket over den seriøsiteten og profesjonaliteten som ble dokumentert i disse to dagene i Gøteborg, sier han og legger til: jeg skulle ønske næringslivet i Horten virkelig stiller opp og bidrar i arbeidet klubben tilbyr barn og unge. 

Fredag ettermiddag presenterte Olsson/Gustafsson IFK presenterte filosofien i IFK som ligger til grunn for alt arbeid i klubben. De lanserte også nye utviklingstrekk for sitt akademi. De mente tiden for å utvikle spillere var redusert. På høyere nivå kreves det nå at spillere er tilnærmet ferdig utviklet i yngre alder enn tidligere fordi konkurransen i spillermarkedet har hardnet til og resultatkravet på toppnivå ofte fører til kortsiktige løsninger med valg av etablerte spillere.

 

(Roger Gustafsson forteller om IFK Gøteborg sitt arbeid med talentutvikling)

 

Andreas Karlsson i ØIS la fredag kveld fram en skoleringsplan som ga en tydelig struktur for ferdighetsutvikling.

- Her møtte vi veldig gode foredragsholdere, konkluderte Jan Erik Horntvedt, medlem av sportslig utvalg for menn.

-Strålende. Kunne ikke vært bedre, supplerte Per Willy Nilsen, G16-treneren.

 

GODE DISKUSJONER

Lørdag ble det jobbet fra morgenen med innholdet i klubbens nye sportsplan. Prinsippene og retningen vil være plassert i sportsplanen, mens skoleringsplan og øvelsesbank vil ligge i verktøyet treningsøkta.no.

 

(Ørn Hortens utviklingssjef Kjetil Ramberg)

 

Etter korte innledninger fra Kjetil var det fire timers gruppediskusjoner med viktig tematikk. Gruppesammensetningen varierte hele tiden så alle ble godt kjent.

- Det ble mange gode diskusjoner og nye gode ideer til hvordan vår sterke barn- og ungdomsavdeling kan utvikles videre, sier Patrick Søderstrøm, G-2005-trener i en kommentar til hjemmesiden.

- Samtidig har vi fått bekreftelser på at vi allerede har kommet på et høyt nivå, sier Bjørn Kåre Falkenberg, trener for G-2011.

Laglederne Trond Johansen (G-2011) og Stig Mikkelborg (G-2009) trekker også fram kvaliteten på diskusjonene, hyggelig sosialt samvær og betydning av å bli bedre kjent på tvers av lagene.

To av tre medlemmer i team barn og ungdom var også med turen; Jørn Magne Nilsen og Erik Sagvik (trener/lagleder på 2012 i tillegg).

- Jeg er sikker på at en slik tur er veldig samlende og motiverende, sier Erik til hjemmesiden.

 

(Erik Sagvik noterer under gruppediskusjoner)

 

Jørn Magne mener en slik helg både skaper ny kunnskap og nye relasjoner mellom trenere og lagledere på tvers av lagene.

En av klubbens nye, engasjerte trenere, Patrick Hagen som har ansvar for den store ungdomsgruppa på jentesiden er klar i sin konklusjon:

-  Jeg har fått masse inspirasjon som trener.

 

HYGGELIG SOSIALT

 

En slik felles tur binder klubben sammen på en god måte. Deltakerne på turen, som representerte både tillitsvalgte, team, trenersiden og lagledere trakk alle fram betydningen av å møtes også utenfor treningsfeltet.

- Aldri har det kommet så entydig positive tilbakemeldinger på et tiltak. Jeg er helt sikker på at dette er et viktig bidrag blant flere for å styrke fellestenkningen og det sosiale miljøet i klubben, sier daglig leder, Ørjan Dimmestøl.

Bjørn Kåre Falkenberg får siste ordet:

- At en slik samling er på faglig høyt nivå og gir oss nye ideer er viktig, men det er også viktig at vi skaper trivsel. Jeg har opplevd to dager med veldig fine Ørn-mennesker å være sammen med.

Planen videre er at det årlig blir arrangert en slik samling i april/mai.

 

Nå blir turen fulgt opp med erfaringsdeling med klubbens øvrige lagledere og trenere og videre jobbing med sportsplanen på en frokost - samling lørdag 25. mai 09.30 - 11.30.