NFF har tatt ut en landslagstropp og skyggelandslag for spillere født i 2004- og 2003-klassen. Ingen fra Vestfold er landslagsuttatt, men Emma Haugen fra Sandefjord, født 2003 er tatt ut på skyggelandslaget. I 2005-klassen hvor Alina spiller er det tatt ut to tropper, x og y og Alina er sammen med Tuva Henriksen fra Nanset de eneste fra Vestfold som er med.

- Hva betyr det å bli tatt ut til slike leirer, Kjetil?

- Det er først og fremst en fin inspirasjon for Alina. Hun får spille med og mot de beste i landet. Det gir gode referanse i forhold hvor lista ligger nivåmessig, sier utviklingssjefen.

- Kan vi forvente flere Ørn-spillere på talent-samlinger eller 2.divisjonsspill for Ørn/Eik?

- Vi har en stor ungdomsgruppe, men den er størst i de yngste årsklassene. Det betyr at 2.divisjonsspill er et krevende nivå for mange. Vi har god bredde fra 2004-klassen og yngre så hospitering i treningssituasjon er en god utviklingsarena. Det igangsettes nå for flere spillere. Her har klubbens jentekoordinator, Kjell A. Hansen hatt møter med både spillere og foresatte og laget hospiteringsordninger.

Også matching i 3.divisjon kan være aktuelt for noen få av våre unge spillere.