En av klubbens største sponsorer
Gjennom snart to år har Ørn-tippen sendt inn ukentlige tippelapper, lottokuponger og langodds tips til Norsk Tipping sine spill. Selv om vi fremdeles venter på den helt store gevinsten, har det blitt noen tusenlapper nesten hver uke, kan Jon Prosvik melde. Han sammen med et fast knippe «ekspert tippere» og noen ganger gjestetippere sørget for at kupongene blir sendt inn og at andelshaverne får sin kopi av ukens tips på mail og FB-gruppe.

Hensikten med etableringen av Ørntippen har vært å gi andelshaverne en ukentlig fotball opplevelse gjennom tippingen som forhåpentligvis også kan gi en økonomisk gevinst tilbake, men ikke minst et bidrag for å styrke klubbens økonomi.

Dette siste har da også bidratt til at Ørntippen tilfører +/- 50.000,- til klubben hvert halvår som pr dato har blitt i overkant av tohundre tusen kroner hittil ...

I tillegg vil Grasrotandelen fra Ørn-tippen’ s spill tilfalle FK Ørn Horten og her økte Norsk Tipping satsen for støtte til grasrotmottakerne fra fem til syv prosent i fjor, så dette vil være betydelig for FK Ørn Horten.

Inviterer til deltakelse
Nå ønsker tippelaget at flere skal bli med og inviterer herved til deltakelse!
Det jobbes med å få til en lørdag med engelsk fotball på tv og en samling for Ørnfamilien over sommeren og håper at dette da også kan være en måte å knytte til oss nye andeler til tippelaget sier en av Ørn-tippens faste ekspert tippere Edgard Budeng Larsen.

Hundrings pr. uke
En andel koster kr 100,- pr. uke og man kan gå sammen om andelen med en venn eller familiemedlem. Andel tegnes for minimum 6 mndr. Og du kan betale enten hver måned eller hvert halvår.

Fordelingsnøkkelen på innbetalingene er at 60% går til spill, mens 40% går til støtte til klubben. Fordelingsnøkkel på premier er 75 % til andelshaverne og 25 % til klubben.

Skulle du være interessert så er det bare å ta kontrakt allerede nå; Intressert i å bli med på Ørn-tippen? - ta kontakt med oss på telefon 33 08 45 04  eller e-post: fotball@orn-horten.no