- Dette blir et kombinert tilbud som fotball- og aktivitetsskole, sier Kjetil Ramberg, klubbens utviklingssjef.

Målet er å tilby barn født i 2015 et tilbud der lek og mestring kombineres med ulike aktiviteter.

- Hva blir innholdet?

- Barn trenger i tidlig alder fysisk aktivitet og motorisk trening. Vi legger dette nå inn i et opplegg der barna får prøve seg i ulike idrettsaktiviteter, deriblant fotball selvsagt. Det skal vi gjøre gjennom lek-aktiviteter, sier Kjetil.

- Er tilbudet åpent for alle?

- Ja, det er det for alle jenter og gutter som er født i 2015. Vi har fått positiv respons fra mange barnehager til å dele ut informasjon om tilbudet, og annonserer det både internt og gjennom annonsering i media. Fotball- og aktivitetsskolen blir en dag i uken fra august. Først vil vi være utendørs og etterhvert trekker vi inn. Vi tenker at tilbudet vil passe og være aktuelt for mange, men vet jo ikke hvor mange som kommer. Uansett bemanner vi opp med dyktige folk utfra responsen.

- Et gratis-tilbud. Hvordan er det mulig?

- Klubben senket aktivitetsavgiften for flere årsklasser på årsmøtet i fjor og ved oppstart av lag for spillere født i 2014 gjorde vi det slik at det er gratis å være med i år. Dette handler om flere ting: det skal være mulig for alle å være med og for de aller yngste er det også sånn at de det året de starter skal kunne prøve ut om dette er noe de liker uten at det er en økonomisk forpliktelse i det. Vi har fått mange og gode tilbakemeldinger på dette, sier Kjetil.

27. august er det altså oppstart med fremmøte på Ørnhuset 17.00.