I denne storkampen tar altså andre regningen og når man kommer på kamp skal man komme rett inn. Det er opprettet en egen nettside hvor man kan registrere sitt bidrag.

Les mer om kampanjen og registrer ditt bidrag her

- Dette konseptet har mange navn – Kronekamp, Gratiskamp, Folkekamp. Vi har døpt vårt konsept for Hortenskampen da vi ønsker å samle Horten i Lystlunden for en kamp, sier daglig leder Ørjan Dimmestøl.

Allerede før kampanjen er i gang har BDT Viken forpliktet seg til 10kr pr tilskuer. Dette betyr at de sponser klubben med 10.000kr om det kommer 1000 tilskuere, eller 5.000kr om det kommer 500 tilskuere.

- Det er jo litt av spenningen med dette. Man vet aldri hvor mange som kommer. Vi har en målsetning om minst 1000 tilskuere, men håper jo på enda flere.

Det er også forskjellige nivå man kan bidra på. For næringsliv er det alt fra 1kr til 50kr, mens for private er det mulig med 1kr til 25kr. Det er selvsagt forskjell på hva bedrifter og privatpersoner kan bidra med og derfor må alle som ønsker få muligheten til å bidra med det de kan. 1kr er minste beløp, men vi har åpnet for at man kan sette en øvre grense i tilfelle det skal komme f.eks. 2000 tilskuere og man bare var forberedt på å bidra med 1000kr. Da sender man en mail til meg så noterer jeg det før fakturering.  

- Dette håper vi kan bidra til å skape engasjement og næringslivet så vel som private kan utfordre hverandre!

- Hva gjøres for å trekke tilskuere til Lystlunden denne dagen?

- Vi jobber med flere ting som jeg tror publikum vil synes er morsomt. Først og fremst skal vi i år som i fjor hylle lag fra barn- og ungdomsavdelingen som deltok på cuper i sommer. Vi har også et pauseinnslag på trappene som vi tror vil bli veldig gøy, men det vil vi si mer om senere, sier Dimmestøl.

- Men det viktigste tilbudet er at vi i samarbeid med Tide Buss vil tilby gratisbuss som går til Nykirke-Skoppum-Åsgårdstrand-Borre før og etter kamp. Slik blir det lettere for publikum å komme seg til kampen, og det mindre press på parkeringsplasser. Spesielt det siste er viktig da dette er en utfordring generelt ved A-lagskamper i dag.

Les mer om kampanjen og registrer ditt bidrag her