Frokosten var onsdag 25. september på Ørnhuset. Her ble det servering av ferske rundstykker og godt pålegg til de fremmøtte partnerne. Daglig leder Ørjan Dimmestøl ønsket velkommen til de drøyt 20 fremmøtte og startet naturlig nok frokosten med å si bon appetit. 

- Toyota Bilia Horten var her på tilbudssiden og sa at de ønsket å stille med frokosten til dette arrangementet. Det synes vi var svært hyggelig gjort av dem. De stilte med ferske rundstykker, godt pålegg og juice, forteller daglig leder. 

Frokosten ble arrangert i samarbeid med Toyota Bilia Horten.

Etter alle hadde fått i seg mat fikk "Dagens partner" Toyota Bilia Horten litt tid til å fortelle om sin bedrift. Carl Erik Brathlie, salgssjef, tok utfordrigen på strak arm. 

- Vi har fulgt Ørn Horten over tid og har sett det gode arbeidet som har vært spesielt de siste årene. Det ønsket vi å være med på. Slike arrangement som i dag synes vi er viktig. Vi ønsker å møte de andre i nettverket til Ørn og se hvordan vi kan hjelpe hverandre, sa salgssjef Brathlie. 

Det er også der klubben nå ønsker å ta neste steg ifølge daglig leder.

- Vi må erkjenne at vi kunne vært flinkere på spesielt B2B og nettverksmøter. Det er en grunn til at det heter partenere og ikke sponsorer lenger. Som klubb må vi være flinke til å finne måter partnerene også får noe tilbake av å sponse Ørn. 

Etter Brathlie sitt innlegg tok daglig leder selv ordet og oppdaterte om klubbens status. Deretter var det utviklingssjef Kjetil Ramberg som bidro med et faglig innspill. Ramberg har skrevet flere bøker om metodeutvikling og løsningsfokusert tenkning. 

- Løsningsfokusert tenkning handler om man har fokus på problem eller løsning. Er det behov for problemavklaring eller kan du gå rett på løsningsgrep og handling? Løsningsfokusert kommunikasjon fokuserer på å identifisere styrker og ressurser - da er du i stand til å ta grep. Det som virker bør vi gjøre med av, sa Ramberg. 

Kjetil Ramberg har skrevet «Mentale løft – løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon», «Motvind er til for å seile i», NHO – prosjektet Arbeidskraft uten merkelapp og «Innsyn=utsyn».

Avslutningsvis tok man en oppsummering og mulighet for tilbakemeldinger.

- Det var svært mange hyggelige tilbakemeldinger. Alle var positive, og vi fikk også noen gode tips på hva som kan bli bedre til neste gang!  

- Dette er starten på et fast tilbud vi vil ha til våre Ørnpartnere. Vi tenker det blir 2-3 ganger i halvåret. Neste møte blir onsdag 11. desember, og da er vi nærme jul så vi får se om det blir en "jule-frokost", sier daglig leder Ørjan Dimmestøl.