- Vi så i utgangspunkt på dette i et to-års perspektiv for å ha et grunnlag for å konkludere på et eventuelt langsiktig samarbeid. Nå er det besluttet at samarbeidet avsluttes, sier Øyvind Alnæs, klubbens styreleder.

Det var høsten 2017 det ble startet samtaler mellom Eik og Ørn om et mulig samarbeid på kvinnesiden. Resultatet ble en felles satsing om 2. og 3.divisjonslag fra 2018. Bakgrunnen for samarbeidet var at begge klubbene hadde erfaringer med for ustabilt spillergrunnlag til en langsiktig satsing. Begge klubbene ønsket å se om et samarbeid ville sikre større rekruttering og bedre nivå.

- Utfra forutsetningene, to rivaler i et helt nytt samarbeid mener vi at de to klubbene leverte en tilfredsstillende sesong ifjor. 3.divisjonslaget klarte seg bra og 2.divisjonslaget ble nummer to av de klubbene som kjempet om kvalifisering til 1.divisjon. i år har 2.divisjonslaget større avstand til en mulig kvalifiseringsplass, men antall poeng i 2.divisjon er faktisk høyere enn i fjor. 3.divisjonslaget har hatt en sterk høstsesong, sier Alnæs.

-  Hva er det som gjør at samarbeidet avsluttes?

- Vi opplever at samarbeidet ikke har skapt den veksten vi var avhengig av for å ta neste steg. Et slikt samarbeid er orientert på resultater. Dette har vært en viktig erfaring i forhold til samhandling med andre klubber, men målsettingen om en klar nivåheving har ikke lykkes.

- Hva har Ørn oppnådd med samarbeidet?

- Etter sesongen 2017 så vi at spillergrunnlaget var ustabilt. En stor gruppe spillere skulle gå på skole og studere utenbys. Samtidig var rekrutteringen bra, men for ung til å ta steget opp mot senior. Klubben har over tid jobbet bra med jentelag og nå er rekrutteringen på opptil 50 ungdomsspillere. Rekrutteringen blir bedre, er på høyere nivå og det gir muligheter framover. Så den tiden vi har gitt oss med Eik-samarbeidet slår nå positivt ut med bedre spillergrunnlag. Samtidig har flere av våre spillere fått 2. og 3.divisjonserfaring, sier Øyvind Alnæs.

- Hva skjer videre nå?

- I vår strategiplan har vi definert at vi ønsker å være endel av en satsing på toppfotball for jenter og kvinner. Det står fast. Vi er jo en klubb som er kjent som samarbeidsorientert. Det vil vi være også i tiden framover. Nå jobber vi med å legge planer for neste sesong. Dette vil bli presentert for spillergruppen om kort tid. Vi ønsker selvsagt at de av våre spillere som har vært med på enten 2. eller 3.divisjonslaget blir med på en offensiv kvinnesatsing, avslutter styreleder Øyvind Alnæs. Han vil samtidig takke Eik Tønsberg for samarbeidet og er glad for at samarbeidet har fungert slik at klubbene skilles som gode venner.