Det var kretsansvarlig for spillerutvikling, Espen Kirkenes som delte ut prisen. "Det kommer alltid toppespillere fra FK Ørn Horten", konkluderte han med i sin tale.

Forrige pris klubben fikk var som beste fotballskole i 2017. Prisen til beste klubb for spillerutvikling henger høyt fordi den definerer planer og struktur, kompetanse og tiltak og ikke minst antall spillere på bylag, kretslag/landslagsskole og aktuelle aldersbestemte spillere.

Dennis har debutert på 15 - årslandslaget i år, og både Kamba og Alina vil være aktuelle for landslagsuttak når deres årsklasse, 2005 skal ha sine første uttak neste år. Begge har vært på talentleir i år. I tillegg har klubben en rekke spillere på kretslag og landslagsskolen.

- For meg er spillerutvikling både egne tiltak til de aller mest dedikerte og som ferdihghetsmessig har kommet lengst, og kvalitet på gjennomføring på lagsnivå, sier Kjetil. Det betyr å gi våre spillere, uansett hvor gode de akkurat nå er til å spille fotball et tilbud tilpasset sitt ferdighetsnivå, interesse treningsvilje, legger han til.

- Hva gjør denne utmerkelsen for videre satsing?

- Som klubb har vi fortsatt mye å jobbe med. Jeg kommer aldri til å si meg fornøyd. Vi må ha en offensiv plan for hele tiden å utvikle fotballtilbudet vårt. En slik pris viser oss innad at vi er på rett vei og allerede har mye kvalitet i endel av det vi jobber med.

-  Hvem vil du trekke fram som viktigste bidragsytere til at klubben vant prisen?

- Det koster å bli best. Derfor vil jeg takke alle våre sponsorerer og bidragsytere for at de har vært med å gjort det mulig at vi defineres som best på spillerutvikling.

- Innad skal æren gå til spillerne og våre lagstrenere, Kjell som jentekoordinator, Ardian med Selim som assistent på Ørn elite og Børt og nå Kristoffer Solberg som ansvarlig for keepertrening. Det er et stort apparat som daglig bidrar til utvikling, sier Kjetil, ansvarlig for spiller - og trenerutvikling.