Det er som kjent to årsmøter i året: ett sent på høsten med alle tradisjonelle årsmøtesaker unntatt regnskap.

Det ordinære årsmøtet i mars har regnskap som eneste post på agendaen da fremleggelsen av årsregnskap skal følge regnskapsåret.

Ytterligere informasjon om hva som skal skje på årsmøtet 10. desember kommer seinere.