Ørn avholder to årsmøter, ett mot slutten av året, og ett ekstraordinært i februar når regnskapet foreligger.

Dette for at planlegging for neste sesong skulle komme tidlig i gang, ved at man valgte personer som skulle inneha verv.

Et av høydepunktene på årsmøtet er utdeling av utmerkelser som årets spillere, årets lag, administrasjonspokalen og KK-prisen.

Ettersom Ørn ble 115 år i år, vil det bli delt ut sølv- og gullmedaljer til tillitsvalgte med ti og 15 års tejenestetid. Det samme gjelder spillere på A-lagene som har samme «ansiennitet». 
På bildet under er alle som fikk sølvmedalje for fem år siden.

Vi håper mange medlemmer tar turen til Ørnhuset tirsdag kl. 18.00.